Illum huwa l-ewwel Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am.

Il-Ħamis 7 ta’ Diċembru filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina.

Fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Fl-4.45pm isir it-tluq mill-Pjazza għal dawk it-tfal li ser jattendu għall-attività djoċesana ġewwa l-Kalkara.

Fis-6.30pm ser ssir adorazzjoni b’talb għall-vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtu.

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru, Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda taż-Żebbiegħ. Il-Ħinijiet tal-Quddies ikunu bħal ta’ nhar ta’ xogħol u filgħaxija fil-Quddiesa tas-6.30pm isir it-tesserament tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa. L-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Is-Sibt 9 ta’ Diċembru jiltaqà l-Kor tat-tfal fl-10.00am fil-Knisja Parrokkjali.

Filgħaxija nitolbu t-talba tal-għasar fis-6.00pm qabel il-Quddiesa. Fis-Seminarju ser ikun hemm Adorazzjoni u Quddiesa għat-talb tal-Vokazzjonijiet fis-6.00pm.

Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru, t-tieni Ħadd tal-Avvent fl-10.30am issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fejn ser nirriflettu fuq San Nikola. Inħeġġukom tattendu.

Hekk kif beda Diċembru nerġgħu nfakkru fl-iskema tal-benefatturi tal-Proġett tas-Sagristija.

Għalissa t-tfal mhux ser jiltaqgħu għall-katekeżi bħas-soltu imma qed inħeġġu lit-tfal u l-familji biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Milied. Aktar dettalji jitbgħatu email u facebook.

F’dan iż-Żmien tal-Avvent aħna mħeġġin li nagħmlu karità kif nistgħu. Għahekk ħdejn l-artal ta’ S. Ġużepp hawn kaxxa li fiha tistgħu titfgħu l-għotjiet tagħkom b’risq id-Dar tal-Providenza.

Matul dan il-weekend qed isir is-Suq tal-Milied fil-Maħżen tal-Knisja. Hemm varjeta ta’ affarijiet u rigali relatati mal-Milied li wieħed jista’ jixtri għall-familja kollha. Inħeġġukom tittawlu u tgħinu l-Parroċċa. Ser isir ukoll it-tqassim tar-Rigali minn Santa Klaws nhar il-Ħadd 17 ta’ Diċembru. Min jixtieq iħalli r-rigal jista’ jagħmel dan waqt is-suq tal-Milied jew fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-ftuħ.

Għada/Illum il-Ħadd issir il-fiera fiż-Żebbiegħ mis-2pm ‘il quddiem b’risq il-Proġett tas-Sagristija tal-Knisja Parrokkjali.

Għada/llum fejn il-Knisja ser ikun hawn il-mobile unit biex wieħed jagħti d-demm mit-8.30am sas-1.00pm. Tajjeb li min jista’ jagħmel dan l-att nobbli ta’ karità.

Peress li dan huwa l-ewwel Ħadd tax-Xahar issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.