Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Mit-Tnejn li ġej 4, sat-8 ta’ Marzu ser isir kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fit-8am. Immexxi minn Patri Pawl Attard OFM.

L-Erbgħa 6 ta’ Marzu filgħodu isir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp.

Il-Ħamis 7 ta’ Marzu Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu filgħodujsir it-tqarbin tal-morda tat-tieni grupp. Fis-7pm ser isiru l-Eżerċizzi għall-adoloxxenti li twieldu bejn l-2008 – 2011 fl-Oratorju, mmexxija minn Fr Jean Claude Schembri.

It-Tnejn 11 ta’ Marzu fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali ser issir l-ewwel qrara għat-tfal li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina.

Mit-Tlieta 12 sal-Ħamis 14 ta’ Marzu ser isiru eżerċizzi għall-familji mmexxija minn Mons. Paul Carmel Vella fil-Knisja Parrokkjali fis-7pm.

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Marzu l-Azzjoni Kattolika tan-nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Tluq fid-8.45am minn ħdejn l-iskola. Għall-bookings kellmu lil xi membru tal-azzjoni.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

Il-Grupp tal-fundraising tal-Parroċċa qed jorganizza ikla buffet b’risq il-festa ġewwa lukanda nhar is-Sibt 23 ta’ Marzu. Aktar dettalji tistgħu ssibuhom fuq in-noticeboards jew l-paġna tal-facebook. Min jixtieq jista’ jixtri l-biljetti minn ħdejn il-bibien tal-Knisja fejn qed isir il-bejgħ tal-biljetti tal-lotterija.