Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Diċembru 2022

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Is-Sibt Biss: Illum fl-Oratorju se ssir Wine & Pizza ġewwa l-Oratorju bħala bidu ta’ preparamenti għall-Maratona Sports li ser tkun b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju.

Min jixtieq jiġi l-marċ favur il-ħajja, għada/Illum il-Ħadd, ikellem lil Kappillan. Tluq minn fejn il-Knisja, fis-2pm. Inħeġġu lill-insara biex issemmgħu leħħinhom favur il-ħajja – dan huwa dritt u dover tan-nisrani.

It-Tnejn, 5 ta’ Diċembru fl-4.00pm se ssir laqgħa tal-kummissjoni Djakonija fl-Uffiċċju Parrokkjali. Fit-8pm se ssir il-laqgħa tal-koppji żgħażagħ fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 8 ta’ Diċembru – Niċċelebraw is-Solennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Fl-10am se jsir irtir tal-Avvent għaż-Żgħażagħ 17+ fl-Oratorju.  Waqt il-Quddiesa tas-7pm se jsir il-Tesserament tal-Azzjoni Kattolika. Nistiednu l-membri tal-kollha tal-Azzjoni Kattolika biex jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni.

Mill-Ġimgħa 9 sal-Ħadd 11 ta’ Diċembru se jsir is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex ngħinnu lill-Parroċċa tagħna. Infakkru ukoll li ser jkun organizzat it-tqassim tar-Rigali mill-Santa Klaws nhar it-18 ta’ Diċembru. Dawk li jixtiequ li Santa Klaws iqassam ir-rigali għat-tfal għandu jiġi bir-rigali waqt is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier jew fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa jew Ġimgħa bejn l-4pm u s-6pm matul ix-xahar ta’ Diċembru. Ir-Rigali għandhom ikunu l-Uffiċċju Parrokkjali sal-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru, b’isem u ndirizz fuq ir-rigal.

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw it-Tielet Ħadd tal-Avvent: is-Sibt jkollna t-talba tal-għasar fis-6.25pm u fiha jkun hemm Lectio Divina. Il-Ħadd fis-6.50am tintalab it-talba tal-lawdi. 

Avviżi oħra

Inħeġġu lill-professjonisti għall-mument ta’ riflessjoni nhar it-Tnejn,12 ta’ Diċembru, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. 

Minn issa nibdew inħeġġu biex nieħdu sehem fin-Novena tal-Milied li ssir fil-Knisja Parrokkjali kuljum fil-ġranet ta’ qabel l-Milied. Tistgħu taraw il-Programm onlajn. 

Infakkru fil-kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ jħalli d-donazzjoni tiegħu fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar ta’ San Ġużepp. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.