Illum l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija – il-Vitorja; il-quddiesa ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. 

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Settembru li ġej. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-25 ta’ Settembru: L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma

Avviżi oħra

Infakkru li fil-Parroċċa tagħna se jsir il-Kors ta’ Kana f’Ottubru u Novembru li ġej. Tistgħu tapplikaw onlajn.