Matul din il-Ġimgħa Niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – l-akbar Ġimgħa għan-nisrani. Inħeġġukom biex mid-djarkom issegwu fuq il-mezzi soċjali ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Liturġija u t-talb.

Il-Knisja tkun miftuħa għal talb privat mit-Tnejn sal-Erbgħa fil-ħinijiet tas-soltu.

Mill-Ħamis sas-Sibt il-Knisja tkun magħluqa. Se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet bil-bibien magħluqa minna s-saċerdoti. Se nindikaw il-ħinjiet taċ-ċelebrazzjoni bid-daqq tal-qniepen, biex minn jixtieq jinġabar f’ħin ta’ talb. Inħeġġukom biex issegwuna minn fuq il-pagna ta’ Facebook.  

Dan huwa l-Programm għal din il-Ġimgħa:

Avviżi Ġenerali

Din il-Ġimgħa hija opportunità biex nitolbu aktar. Il-Ġimgħa Mqaddsa xorta nistgħu ngħixu fi spirtu ta’ talb. Id-Djoċesi qed tipprovdi ukoll materjal ta’ talb li wieħed jista’ jakwistah mis-site: http://soter.knisja.mt . minn jixtieq isegwi ċ-ċelebrazzjonijiet tad-djoċesi jista’ jagħmel dan fuq: TVM jew l-paġna tal-Facebook tal-arċidjoċesi.

Inħeġġu lil tfal biex d-dar jagħmlu l-attivitajiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li qed nibagħtu fuq Facebook.

Ejjew nitolbu għal dawk kollha mill-parroċċa tagħna li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex il-Mulej jgħinnhom fil-ħidma tagħhom u jħarishom mill-mard tar-ruħ u tal-ġisem. 

Minn qalbi nħeġġiġkom biex tgħixu b’mod sabiħ din il-Ġimgħa Qaddisa.

Sliem u Barka

Dun Ġorg