Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għalhekk issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Illum il-Ħadd, sas-1.00pm inħeġġukom biex tersqu lejn il-Bank tad-Demm u tagħtu id-demm, fil-pjazzja tal-Imġarr.

It-Tnejn 6 ta’ Diċembru,  issir quddiesa f’għeluq il-Kors ta’ Kana fit-8.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

Nhar t-Tlieta, 1 ta’ Diċembru, se ssir it-tieni katekeżi Marjana bi tħejjija għall-Milied. Il- laqgħa se tkun immexxija minn Dun Nazju Borg, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi, b’mod speċjali lil lajċi impenjati u lil dawk membri fl-għaqdiet.

L-Erbgħa, 8 ta’ Diċembru 2021 – niċċelebraw il-festa tal-Kunċizzjoni Immakulata. Inħeġġukom biex tieħdu sehem fil-Quddies li jkun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Filgħodu se nagħmlu nofstanhar ta’ riflessjoni għaż-żgħażagħ 16+ fl-Oratorju. Nibdew fid-9.00am.

Nhar il-Ħamis 9 ta’ Diċembru, se jkollna l-adorazzjoni tal-Ħamis Adorazzjoni wara l-Quddiesa tas-7.00pm b’riflessjonijiet fuq l-Evanġelju tat-Tielet Ħadd tal-Avvent

Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru mis-6.00pm ’il quddiem ikollna konfessur barrani għall-Qrar fil-Knisja Parrokkjali.

Is-Sibt li ġej tkun l-aħħar quddiesa tat-tfal matul is-sibtijiet hekk kif matul din il-ġimgħa intemmu l-ewwel term tal-Katekeżi. Matul l-Jiem tan-Novena tal-Milied nerġgħu niltaqgħu mat-tfal skont il-klassijiet ħalli flimkien inħejju ruħna għall-Milied.

L-Erbgħa 15 ta’ Diċembru se nagħmlu ħarġa sal-Katidral tal-Imdina biex naraw il-Presepju tal-Katidral fuq still Naplitan. Inħeġġukom biex tattendu; kellmu lil Helpers tas-soltu – tkunu qed tgħinnu lil Parroċċa.

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa xahar ta’ Karità fil-parroċċa tagħna. Se nkunu qed nagħmlu kampanja b’risq id-dar tal-Providenza. Fejn l-artal ta’ San Ġużepp tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom, jekk inkella tagħduha lill-Kappillan.  

Matul dan weekend, il-parroċċa se tkun qed torganizza Suq tal-Milied. Minħabba l-maltemp l-attività qed issir fil-Maħżen tal-Knisja. Inħeġġukom ħafna biex tgħinnu lill-Parroċċa tagħna. Ngħidu grazzi lil helpers li qed jieħdu ħsieb din l-attività.