Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-Xahar għaldaqstant ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju, se ssir laqgħa tal-Kummissjoni Festa fis-6.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. 

Avviżi oħra

Infakkru li l-Ġimgħa d-dieħla (bejn it-13 u d-19 ta’ Ġunju) hija l-ġimgħa li fiha niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. It-Tnejn, 13 ta’ Ġunju jsiru l-Provi għat-tfal filwaqt li il-Ħamis, 16 ikollna l-qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina, bejn il-5.30pm u t-8.00pm, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru lil dawk il-ġenituri li jixtiequ jieħdu r-ritratti u video tal-Ewwel Tqarbina 2022 għandhom jirreġistraw onlajn jew mall-Kappillan, fl-Uffiċċju Parrokkjali, bi ħlas minn qabel sa nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Ġunju.

Grazzi kbira lil kull min ta’ sehemhu fil-BBQ li sar l-Oratorju s-Sibt li għada, b’risq il-Missjoni fl-Albanija minn grupp ta’ voluntiera li fis-Sajf li ġej se jmorru b’esperjenza Missjunarja. s-somma miġbura hija ta’ 3368.44. Grazzi mill-qalb.  Biex inkomplu niġbru fondi b’risq il-Missjoni fl-Albanija, nixtiequ nħabbru li se ssir majjalat fuq iz-zuntier tal-Knisja nhar it-28 ta’ Ġunju. Biljetti mingħand il-voluntiera.   

Il-ġabra b’risq il-festa ta’ Santa Marija l-Ħadd li għadda kienet ta’ €808. Grazzi mill-qalb.

Jekk Alla jrid, ix-xahar id-dieħel se nagħtu bidu għall-proġett kbir li ilu tant jissemma u naħsbu għalih: Il-Proġett tas-Sagristija. Il-Parroċċa tagħna se tidħol għal dan il-proġett b’impenn sħiħ, minkejja li qed naraw diffikultajiet finanzjarji li dan il-proġett se jġib miegħu. Nixtiequ ngħidu li wara l-proġett tal-mant ta’ Santa Marija, li baqa’ ftit ieħor biex jinġabar, il-proġett tas-sagristija se jieħu preorita’ fil-Parroċċa. Hemm bżonn li b’responasbilita’ nagħtu sehmna biex inwettqu dak li bdew missirijietna. Tifhmu li mal-ispejjeż tal-proġett hemm ukoll spejjeż oħra li jinqalgħu minn żmien għall-ieħor fil-ħajja pastorali, u li għalihom irridu naħsbu. Nitolbukom li tikkoperaw magħna u kun ġenerużi.