L-Erbgħa 8
Se ssir Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa organizzata mill-Azzjoni Kattolika u mill-grupp tal-anzjani. Tluq minn ħdejn il-Knisja fl-10.30pm  

Filgħaxija se ssir laqgħa ta’ formazzjoni Spiritwali fl-Oratorju fis-7.30pm. il-Kelliemi se jkun Dun Joe Mizzi, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija.  Inħeġġu biex tieħdu sehem.


 
Il-Ħamis 9
Terġa tibda l-Katekeżi għall-ewwel u t-tieni sena, fl-4.30pm fl-Oratorju  

Il-Ġimgħa 10

Isir it-Tqarbin tal-morda l-1 grupp

Terġa tibda l-Katekeżi għas-sena tal-Griżma, fil-5.00pm fl-Oratorju.  
Is-Sibt 11

Terġa tibda l-Katekeżi mill-3 sas-6 klassi fl-Oratorju, fil-5.00pm fl-Oratorju u wara tkompli bil-quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali. Niġbdu l-attenzzjoni tal-ġenituri li l-attendenza tat-tfal hija importanti u nieħdu nota meta xi ħadd minn uliedkom jonqos.
    
Avviżi oħra

Grazzi Kbira f’isem id-Dar tal-Providenza għas-somma ta’ €8000 miġbura mill-Parroċċa Tagħna.  

Infakkrukom li fejn il-bibien tal-Knisja hemm kaxxi apposta għal min jixtieq juri l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li jwettaq is-Sagristan.  

Se ssir Ikla b’risq il-Parroċċa nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar fil-Maħżen tal-Knisja. Aktar dettalji fuq il-posters.