Illum l-ewwel weekend tax-xahar, nagħmlu ġabra speċjali għall-parroċċa.

Nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Settembru – Niċċelebraw it-Twelid ta’ Marija Verġni – Jum il-Vittorja. Fit-8.30am se ssir quddiesa għat-tfal u żgħażagħ tal-Imgarr football nursery fil-ground.  

Nhar il-Ħamis fl-4.30pm se ssir laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju. Filgħaxija, wara l-Quddiesa tas-7.00pm,  issir l-adorazzjoni.

Nixtiequ nfakkru li nhar l-Erbgħa 15 u l-Ġimgħa 17 ta’ Settembru, fl-Uffiċju Parrokkjali, mill-4.00pm sas-6.00pm, se jsiru r-registrazzjonijiet tat-tfal tal-ewwel u t-tieni sena għall-katekeżi. Jekk hemm tfal fi snin oħra u li qatt ma kienu attendew katakeżi fl-Oratorju, jridu jiġu jirreġistraw. Ir-reġistrazzjoni trid issir fil-preżenza taż-żewġ ġenituri hekk kif inhi mitluba l-firma taż-żewġ ġenituri/kustodji tat-tfal. Il-firem iridu jsiru quddiem il-Kappillan jew katekista. F’każ li ġenitur wieħed biss għandu/għandha l-kustodja, allura trid tinġieb prova ta’ dan, u ċertifikat sħiħ tat-twelid mill-insinwa (iċ-ċertifikat jrid ikun kbir daqs A3).

Dak il-ġenituri li għandhom lil uliedhom qegħdin fit-3 sena sas-7 sena tal-katekeżi, tistgħu tipplikaw online. Agħfas hawn għas-snin 3 sa 6 jew hawn jekk fis-7 sena.

Il-ġranet tal-Katakeżi fl-Oratorju se jkunu b’dan il-mod:

  • L-1 sena – kull nhar ta’ Ħamis mill-4.30pm sal-5.15pm
  • It-2 sena – kull nhar ta’ Ħamis mill-4.45pm sal-5.45pm
  • Mit-3 sas-6 sena – kull nhar ta’ Sibt mill-5.00pm sal-quddiesa tas-7.00pm, li tkun animata għat-tfal u l-familja.
  • Is-7 sena – kull nhar ta’ Ġimgħa mill-5.00pm sas-6.00pm.