Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk illum issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

It-Tnejn 5 ta’ Frar wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi.

Il-Ħamis 8 ta’ Frar Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Fit-8pm issir il-laqgħa għal Żgħażagħ 18+ fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 9  ta’ Frar filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda taż-Żebbiegħ.  Dakinhar ser jiġi organizzat Party tal-Karnival għat-tfal fil-maħżen tal-Knisja mill-5 sas-7.30pm. Għall-bookings araw id-dettalji fin-noticeboard jew fuq il-facebook page. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun tas-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl.

Is-Sibt 10 ta’ Frar Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, ġurnata bl-obbligu tal-Quddies. Dakinhar il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Il-Quddiesa tal-10.30am tkun ddedikata għat-tfal u l-familji bħas-soltu. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.30pm mhux fil-5pm.

Is-Sibt ukoll fis-6.00pm ikun hemm Quddiesa u adorazzjoni fil-Kappella tas-Seminarju b’talb għall-vokazzjonijiet.

Il-Ħadd 11 ta’ Frar fl-10.30am issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji. Inħeġġukom tattendu.

Matul din il-ġimgħa li ġejja u l-ġimgħa ta’ wara ma ssirx katekeżi. Nerġgħu nibdew fit-22 ta’ Frar.

Il-Maratona Sports b’risq l-Oratorju stess u d-Dar tal-Providenza ser issir bejn is-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Frar 2024.

Il-Kunsill Lokali javża li għada/illum l-Ħadd ser isir Ġieħ l-Imġarr fis-sala tal-iskola fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.