llum huwa l-ewwel ġurnata tas-sena: l-ġbir kollu tal-quddies jmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Mill-kaxxa tal-karità s’ issa ġbarna s-somma ta’ €2400. Inkunu ġenerużi ma’ din id-Dar li tant tagħmel ġid. 

L-Erbgħa, 4 ta’ Jannar se jsir il-ħasil tal-Oratorju.

Il-Ħamis, 5 ta’ Jannar wara l-quddiesa ta’ filgħodu jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Jannar se jergħu jibdew il-laqgħat taż-ŻAK fl-Oratorju. Nixtiequ nieħdu din l-okkazzjoni li nirringrazzjaw lill-Leaders żgħażagħ tal-Impenn tagħhom fiż-ŻAK u fl-Oratorju. Inħeġġu liż-żgħażagħ biex jieħdu sehem u japprezzaw il-ħidma li ssir.

Is-Sibt, 7 ta’ Jannar jkollna t-talba tal-għasar fis-6.30pm u wara l-Quddiesa tas-7.00 tkun kantata li fiha niċċelebraw is-Solennità tal-Epifanija.

Matul din il-ġimgħa l-Kunsill Lokali ser jorganizza diversi attivitajiet għall-festa tal-Epifanija. Jibdew minn nhar il-Ħamis sal-Ħadd 8 ta’ Jannar. Fuq in-notice boards hemm il-programmi ta’ kull ġurnata b’iktar dettalji. Nhar il-Ħadd filgħodu l-vjaġġ tas-Slaten Maġi ta’ Betlehem f’Għajnsielem se jibda mill-Imġarr fid-9.00am. It-tfal huma mħeġġa li jilbsu kostumi ta’ anġli u ragħajja u jiltaqgħu fejn id-Dar Parrokkjali sabiex jakkumpajaw lis-Slaten Maġi sal-knisja. Wara t-tfal mistiedna għall-quddiesa tal-10.30am. Inħeġġukom tattendu.

Avviżi oħra

Matul din il-ġimgħa, l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun miftuħ l-Erbgħa biss.

Se ssir ħarġa tal-Azzjoni Kattolika Nisa nhar il-Ħamis, 12 ta’ Jannar, il-Mellieħa, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u wara ikla. Tluq minn fejn il-Knisja Parrokkjali fil-11am. Għal aktar informazzjoni għamlu kuntatt ma’ Marija Camilleri jew Anna Ebejer.

Nixtieq ngħid Grazzi lil dawk kollha li matul s-sena 2022 taw is-sehem tagħhom fil-parroċċa: lis-saċerdoti, lill-Kunsill Pastorali Parrokkjali, lill-għaqdiet u kummissjonijiet kollha parrokkjali, u lil dawk li jagħtu daqqa t’id fil-Knisja u fil-festa ta’ Santa Marija. Nixtieq ngħid grazzi lil dawk kollha li b’xi mod qed jaħdmu fuq il-proġett tas-sagristija. Is-sena 2023 se tkun immarkata b’dan il-proġett; Nixtieq li nimmarkaw fuq kollox il-ħidma pastorali tagħna mal-familji tagħna. J’Alla l-Mulej jagħtina sena sabiħa, mimlija Barka u hena. Awguri.