Mit-Tnejn 2 sal-Erbgħa 4

Ir-reġistrazzjoni għat-tfal li se jattendu d-Duttrina fil-parroċċa tagħna mill-4.30pm sas-6.oopm fl-Oratorju. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti it-Tnejn li huma.   

Il-Ġimgħa 6

Filgħodu jsirTqarbin tal-Morda l-1 grupp.  

Se ssir taħdita interessanti għal kulħadd dwar l-pittura ta’ San Ġorġ Preca, impittra minn Giovanni Gasparo, pittur ta’ fama mondjali, u li l-parroċċa tagħna għandha l-ewwel xogħol tiegħu fil-gżejjer Maltin. It-Taħdita se ssir minn Andrea Depasquale li se jispjega l-ħsieb wara din il-pittura b’referenza għal ħajjet San Ġorġ Preca. Tajjeb li nattendu, fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm.    


Is-Sibt 7
fit-8.00pm Rużarju fl-Oratorju  

Avviżi oħra

Il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru, l-grupp tal-Anzjani u tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika.