Ħarġu online r-registrazzjonijiet għall-Katekezi għal dawk t-tfal li kienu ġa jattendu fl-oratorju.

Matul din il-ġimgħa 11,13,14 u 15 ta’ Settembru (MHUX it-Tlieta 12) issir ir-reġistrazzjoni ta tfal li se jkunu year 1 u tfal oħrajn li kienu jattendu parroċċi oħrajn fl-Uffiċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm.

It-Tlieta, 12 ta’ Settembru –  Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Settembru fis 7pm ser issir quddiesa fl-Oratorju u bibita b’ringrazzjament għal dawk kollha li ħadmu fil-Festa ta’ Santa Marija u dawk kollha li b’xi mod jew ieħor jgħinu fil-Parroċċa matul is-sena.

Il-Ħamis, 14 ta’ Settembru – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni.

Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Settembru il-Grupp AK Nisa u Grupp Anzjani ser ikunu qegħdin jorganizzaw Pellegrinaġġ għal Għawdex, Ser issir Via Sagra fuq l-Għolja tal-Għammar, u wara quddies fis-Santwarju ta’ Pinu. Ser ikun hemm Ħin Liberu ir-Rabat u Marsalforn. Lura niġu mal-Vapur tal 5.30pm. Min jixtieq jinkiteb jista ikellem lil membri tal-gruppi sa nhar l-Erbgħa 13 ta’ Settembru.

Bejn il-Ġimgħa 15 u l-Ħadd 17 ta’ Settembru 23 ser issir Live-In għal-membri taż-ŻAK li twieldu fis-snin 2008-2009. Min jixtieq japlika tistgħu timlew il-formola li tinstab fuq il-facebook page tal-Parroċċa u ŻAK Imġarr.

Avviżi Oħra

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Settembru. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom