Illum il-Ħadd nagħmlu l-ewwel ġabra b’risq il-Festa ta’ Santa Marija. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

Illum/Għada – Niċċelebraw is-solennita’ tal-Ġisem u Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi. Fit-3.30pm nesponu lil Ġesu’ Ewkaristija, ssir it-talba tar-Rużarju u adorazzjoni. Fil-5.00pm tiġi ċċelebrata Quddiesa u wara toħroġ l-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija li tgħaddi minn toroq  Kurat Chetchuti, Dun Orazju, Triq Vitale, San Pawl, Sir Harry Luke, għall-Knisja. Nistiednu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem fil-Purċissjoni flimkien mal-Ġenituri tagħhom.

It-Tnejn, 12 ta’ Ġunju – fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor.

It-Tlieta, 13 ta’ Ġunju – il-quddies tas- 7pm ser issir l-Oratorju u mhux fil-Knisja fl-Okazzjoni tat- tlettax tax-xahar.

Il-Ħamis, 15 ta’ Ġunju – filgħaxija wara l-quddiesa ser isir l-adorazzjoni.

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju – niċċelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’. Fit-3.00pm nesponu lil Ġesu’ Ewkaristija, ssir it-talba tar-Rużarju u wara adorazzjoni fis-skiet. Fis-6.15pm issir adorazzjoni komunitarja. Wara l-quddiesa tas-7pm toħroġ l-Purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Misraħ il-Ġublew, Dun Edgar, San Pawl, Santa Marija, Fisher għall-Knisja. Mill-ġdid nistiednu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem fil-Purċissjoni flimkien mal-Ġenituri tagħhom.

Avviżi Oħra

Klabb Sajf Flimkien 2023 fl-Oratorju:  inħeġġu lit-tfal jingħaqdu magħna ħalli jieħdu gost jagħmlu bosta affarijiet sbieħ ma’ sħabhom.  Se jiġi organizzat ukoll Kors ta’ kif wieħed jista jibni Presepju u tal-Ħjata. Għal aktar informazzjoni ssibu dettalji fil-Facebook Page tal-Parroċċa.

Issa li beda b’rittmu tajjeb ix-xogħol tas-sagristija, nixtiequ l-għajnuna tagħkom biex noħolqu Skema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Kull xahar il-parroċċa trid tħallas il-loan li jammonta għal €2000. Jekk insibu 200 benefattur li jagħti kontribuzzjoni ta’ €10 fix-xahar tkunu qed tgħinnu b’mod mill-aħjar lill-Parroċċa tagħna biex tikopri l-loan fix-xahar. Min hu interessat li jgħin ikellem lill-Kappillan personalment. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Ġunju, lejliet l-Imnarja, ser issir BBQ fuq iz-Zuntier b’risq il-bini tas-sagristija. Jistgħu jinxtraw il-biljetti min ħdejn il-Bieb tal-Knisja jew l-uffiċċju Parrokkjali.