It-Tnejn 14
Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Melissa, Sebħ u Misq.  

L-lezzjonijiet tal-Kitarra se jibdew isiru nhar ta’ Tnejn u mhux nhar ta’ Tlieta fil-5.30pm, fl-Oratorju.  

Fis-7:00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika Marjana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali.


L-Erbgħa 16
Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm


Il-Ġimgħa 18
 It-Tqarbin tal-Morda, it-tieni Grupp

Is-Sibt 19 u l-Ħadd 20

Se tittella Kummiedja fl-Oratorju. – Is-Sibt fit-7:45 u l-Ħadd fis- 6.30pm fis-Sala Dun Edgar.


Il-Ħadd 20
Jiġi ċċelebrat Jum il-Missjoni: il-Ġbir kollu tal-Quddies fil-W’end li ġej immur b’riq il-missjoni.

 
Avviż ieħor

Bi tħejjija għal Jum il-Missjoni, matul din il-Ġimgħa se jasal fi djarkom l-Envelope tal-Missjoni – L-Envelopes jinġabru matul din il-Ġimgħa stess mill-Istreet Helpers. Inħeġġukom tkunu Ġenerużi. Jekk jogħġobhom l-istreet Helpers jġbru l-pakkett mis-sagristija.  

Dun Mario Said kien nominat Amministratur Parrokkjali tal-Parroċċa tal-Qrendi. Nitolbu għalih f’dan ix-xogħol ġdid li għandu.