It-Tnejn 15
Issir il-Laqgħa Ewkaristika Marjana Fl-Oratorju, fis-7.00pm.
 
It-Tlieta 16
Jibdew il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.
 
l-Erbgħa 17
Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal fil-Knisja Parrokkjali. Fil-5.00pm ikun hemm il-Kor tat-tfal.  

Se ssir it-3 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali dawk li huma impenjati fil-parroċċa u membri tal-għaqdiet. Din se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju u se jmexxi r-riflessjoni Dun Keith Bonnici.  

Nhar l-Erbgħa qegħdin nistiednu l-lajċi mpenjati kollha biex wara l-laqgħa ta’ formazzjoni nagħmlu BBQ flimkien fil-bitħa tal-Oratorju. Dawk kollha interessati li jingħaqdu magħna jkellmu lill-Kappillan jew lil helpers tal-Oratorju.
 
Il-Ħamis 18Xahar qabel il-Festa ta’ Santa Marija
Nieħdu impenn u din il-ġurnata nagħdu fis-servizz tal-Oħrajn:  
Fit-8.00am mmorru d-Dar tal-Providenza biex ngħinnu fil-ħidma tad-Dar. Dawk interessati li jiġu jkellmu lil Kappillan, lil Maria Camilleri jew wieħed jista’ niżel ismu fis-Sagristija.  
Mill-4.00pm sas-6.30pm Maratona ta’ Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija biex nitolbu għall-Parroċċa tagħna. Ħdejn il-Bibien tal-Knisja se jkun hemm roster biex inkunu nistgħu ninpenjaw ruħna għall-Mument tat-Talb.

Fis-6.30pm issir Nofs siegħa Adorazzjoni u wara Quddiesa.  
Aħna u nħejju ruħna għall-Festa, ninpenjaw ruħna biex niċċelebraw Festa Nisranija.  

Jibda il-Kors tal-Kitarra fl-Oratorju. Fl-4.00pm. Għal aktar informazzjoni mingħand iż-żgħażagħ Maria Vella jew Caroline Gatt.  
Il-Ġimgħa 19
It-Tqarbin tal-Morda it-3 grupp minn Saċerdot.