Mit-Tnejn 16 sal-Ħamis 19
Se jkun organiozzat il-Live-in taż-Żgħażagħ fil-Mellieħa.

 
Il-Ħamis 19
Għal dawk li ma laħħqux ġew jirreġistraw lit-Tfal għall-Katekeżi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan fl-Oratorju mill-4.30pm sas 7.00pm. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti t-Tnejn li huma

 
Il-Ġimgħa 20
Tqarbin tal-Morda t-Tieni Grupp

Is-Sibt 21
Fil-Quddiesa ta’ filgħaxija se tkun bis-sehem tal- football nursery tal-Imġarr.

Il-Ħadd 22
Infakkru l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja taż-Żebbiegħ.


Avviżi oħra

Matul din il-Ġimgħa, l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun miftuħ biss nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru.  

Il-Katekeżi għat-Tfal se tibda mill-ewwel ġimgħa t’Ottubru.