Illum/għada qegħdin niċċelebraw l-attivitá anwali Festa Frawli. inħeġukom biex tieħdu sehem. Infakkarkom li din l-attività hi organizzata bejn il-Parroċċa u l-Kunsill lokali u li d-dħul tagħha immur kollhu b’risq il-proġett tas-Sagristija.

Il-Ħadd 16 t’April fl- 4.00pm nagħmlu siegħa adorazzjoni fil-skiet fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Ħniena Divina.

It-Tnejn 17 t’April mill-5.00pm ‘il quddiem ser jibda t-tberik fi Triq il-Kbira mill-Għellejel sa Bdiewa.

L-Erbgħa, 19 t’April ser issir laqgħa tal-anzjani fit 3.00pm fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 20 t’April – Ikompli il-Katekezi għal-aħħar term.

Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik fi Triq il-Kbira mill-Għellejel sal-Knisja Parrokkjali.

IL-Ġimgħa 14 t’ April – Ikompli l-katekezi għas-sena tal-Ġriżma.

Is-Sibt 15 t’April – Ikompli l-katekeżi mit-tielet sena sas-sitt sena fl-oratorju. Fis 6.00pm jkun hemm il-quddiesa tat-tfal.

Avviżi Oħra

Il-Ġimgħa 28 t’April ser issir Laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jersqu għas-Sagrament tal- Ewkaristija fis 7.30pm fil-Knisja parrokkjali.