Il-Ħadd 16
Fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Fid-9.00am jiftaħ l- Oratorju. Fl-10.00 nibdew mixja lejn il-Knisja fejn imbagħad fl-10.30am niċċelebraw l-Quddiesa. Nitolbu għat-tfal kollha li f’dan il-jiem se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.
It-Tnejn 17
Mill-5.00pm sa 6.00pm se jsir l-Party għat-Tfal tal-Praċett fl-Oratorju.

Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun fiċ-ċimiterju mhux fil-Knisja biex nitolbu għall-erwieħ tal-Missirijiet mejtin.
L-Erbgħa 19
Nibdew l-ewwel laqgħa minn tliet laqgħat ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali dawk li huma impenjati fil-parroċċa u membri tal-għaqdiet. Din se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju. Nhar l-Erbgħa ma jsiru l-ebda laqgħat ta’ gruppi oħra.
Il-Ħamis 20
Għal din il-Ġimgħa t-Tqarbin tal-Morda se jsir il-Ħamis u jmiss it-3 grupp. Il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin javzaw lil dawk li jitqarbnu it-3Ġimgħa.  
 
Il-Quddiesa tas-7.00pm u l-Adorazzjoni tal-Ħamis se tkun animata mill-Komunità Ġesù Salvatur bi tħejjija għall-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù.
Il-Ġimgħa 21
Se ssir laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom jattendu id-Duttrina,
fil-Knisja Parrokkjali, fit-7:45pm. Din hija laqgħa importanti għax fiha se nħabbar xi tibdil fis-sistema tad-Duttrina minn Settembru li ġej. Dawk il-ġenituri li ma jistgħux jattendu l-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju, se ssir laqgħa oħra l-nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ġunju fit-8.00pm.
Il-Ħadd 23
Niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u id-Demm ta’ Ġesù – Corpus – Il-Quddiesa tal-5.00pm tkun kantata u wara toħroġ il-Purċissjoni bis-S. Sagrament bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq S. Marija u Triq Fisher. Tajjeb li nilqgħu fit-Toroq tagħna lil Ġesù Ewkaristija bil-preżenza tagħna.
 
Il-Festa ta’ Corpus tiftaħ Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum mit-Tnejn 24 sal-Ħamis 27 ta’ Ġunju issir ħin ta’ Adorazzjoni fil-Knisja. Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju – Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – Ġunata ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Ħdejn il-Bibien tal-Knisja hemm Roster bil-ħinijiet biex wieħed jikteb ismu u jieħu impenn li jagħmel ftit ħin ta’ Adorazzjoni fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.
Avviżi oħra
Il-Ħadd li ġej, ir-raba’ Ħadd, il-ġbir tal-Quddies immur b’risq il- Festa ta’ Santa Marija.
 
Is-Sibt, 29 ta’ Ġunju – l-Imnarja – Se tigi organizzata Ikla b’risq il-Festa ta’ Santa Marija, fejn is-Salib tal-Knisja, wara il-Quddiesa tas-Sibt filgħaxija. Biljetti mingħand il-kappillan jew wieħed jista’ jibbukkja billi jċempel in-numri li hemm fuq il-poster.