It-Tnejn, 17 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.

It-Tlieta, 18 ta’ Lulju – fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Mis-7.30pm sa 8.30pm ser jibdew l-attivitajiet tas-sajf għal dawk ż-żgħażagħ li din is-sena irċivew s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 19 ta’ Lulju –  fid-9.30am qed isir l’attività Aqra Miegħi għat tfal sa 3snin fl-Oratorju. Fil-5.00pmjkompli l-Klabb Sajf Flimkien għat-tfa.
Wara issir il-quddiesa apposta animata għat-tfal. It-tfal tal-Klabb jinġabru mil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, 20 ta’ Lulju – fis-7.00pm ser issir quddiesa fit-triq Ġorġ Zammit (In-naħa t’isfel) nistiednu lil kulħadd b’mod speċjali r-residenti tal-madwar biex jingħaqdu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Lulju se jkun organizata Irtir fuq il-bahar madwar il-Kosta Mġarrija. Min hu interesat ikellem lil Dun Jimmy Bonici. Postijiet limitati.

Il-Ġimgħa, 21 ta’ Lulju – jkompli l-kors tal-bini tal-presepju fid-9am fl-Oratorju. Filgħodu ser issir it-Tqarbin tal-morda l-grupp taż-Żebbiegħ.

Avviżi Oħra

Mis-26 ta’ Lulju sad 29 ta’ Lulju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Anna fiż-Żebbiegħ

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.