Matul din il-Ġimgħa
Ikollna l-Eżerċizzi tar-Randan għall-Miżżewġin mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.00pm, fil-Knisja  Parrokkjali, immexxi Dun Joe Mifsud.

L-Erbgħa 20
Se ssir il-laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm.

It-Tfal tal-Year 5 jersqu għas-sagrament tal-Qrar, fil-Knisja Parrokkjali fl-4.30pm.

Il-Ħamis 21
Wara l-Quddiesa issir l-adorazzjoni tal-Ħamis.

Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa ma jsirx ħabba l-eżerċizzi

Il-Ġimgħa 22
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 grupp minn saċerdot.

Fil-5.30pm Konfessur barrani għall-qrar. Nħeġġu b’mod speċjali lill-Miżżewġin biex jersqu jiċċelebraw is-sagrament tal-Qrar.

Fis-6.00pm nitolbu l-Via Sagra meditata.

Il-Ħadd 24
Il-Quddiesa tal-10.30am se tkun animata għat-tfal tal-Year 5 u 6. Inħeġġu lit-Tfal u l-familjari tagħhom jieħdu sehem.

Nhar il-Ħadd fil-binja tal-Kunsill Lokali ser ikun hemm laqgħa fuq l-istorja ta’ Malta. Kulħadd mistieden b’mod speċjali l-barranin li ġew joqghodu l-Imgarr.

Avviżi oħra
Fis 27 ta’ Marzu se jsir Pellegrinaġġ għal-Isla quddiem Ġesù Redentur. Tluq fid-8.45. Min hu interessat ikellem lil Marija Cammilleri tal-Azzjoni Kattolika.

F’Mejju se ssir ġita għal Sqalija, min hu interessat ikellem lil xi membru tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira.

Nerġgħu infakkar li se jsir live-in għall-koppji miżżewġin fl-aħħar w’kend ta’ Marzu.

Infakkru ukoll li l-Ġimgħa d-dieħla se jsir l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ – Ġenituri ħeġġu lil uliedkom żgħażagħ biex jattendu.

Il-ġabra tal-Quddies fil-weekend li ġej tmur b’risq is-Seminarju. Inkunu ġenerużi

Wara li l-Kurja għamlet evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tal-Grupp Patrimonju u Festa fil-parrocca tal-Imgarr, u wara li ipprovat tagħmel diversi drabi kuntatti mal-kordinatur tal-Grupp Patrimonju u Festa, liema kuntati ma kienux ta’ suċċess, il-Kappillan flimkien mal-Kleru tal-parroċċa tal-Imġarr, fi qbil mal-Amministratur tal-Kurja tal-Arcidjocesi ta’ Malta, Is-Sur Michael Pace Ross, jixtiequ javzaw lill-Pubbliku li, l-Grupp Patrimonju u Festa ma’ għandux l-awtorizzazzjoni, li jaħdem, li jorganizza attivitajiet u jiġbor fondi f’isem il-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Imgarr.