Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel TqarbinaMill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-1 t’Ottubru.

It-Tlieta, 19 ta’ Settembru – Se tiġi mfakkar il-100 sena mill-ftuħ tal-Iskola Primarja tal-Imġarr. Għaldaqstant se ssir Quddiesa fis-6pm fis-Sala tal-Iskola Primarja. Il-Quddiesa tas-7pm ma ssirx.  

Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni.

Avviżi Oħra

Fl-aħħar Ġimgħa tax-xahar ser nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna: Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja Parrokkjali minbarra dik taż-Żebbiegħ.

Jekk hawn persuni li jintersshom li jgħinu fil-Katekeżi jistgħu jagħmlu kuntatt magħna għal-aktar informazzjoni.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Settembru. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.