Illum huwa Jum l-Missier nixtiequ nawguraw lill- missirijiet u nitolbu għall-dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

It-Tnejn, 19 ta’ Ġunju – Fl-okkazjoni ta’ Jum l-Missier ser issir quddiesa fiċ-ċimiterju. Jibda r-rużarju fis 6:45pm u tkompli l-quddiesa fis 7pm. Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor.

It-Tlieta, 20 ta’ Ġunju – fil-5.00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

Il-Ħamis,  22 ta’ Ġunju – Issir l-Adorazzjoni tal-Ħamis

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju – Ser issir Adorazzjoni ż-Żebbiegħ fil- 5.30pm.

Avviżi Oħra

Nixtiequ nfakkru:

  • F’Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, fil-Kors tal-bini tal- Presepju u tal-Ħjata. Għal aktar informazzjoni ssibu dettalji fil-Facebook Page tal-Parroċċa.
  • Nixtiequ nirrigrazzjaw lil dawk kollha li nkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija sa issa inkitbu 41 persuna. Infakkarkom li  tistgħu tgżinu l-parroċċa billi tissieħbu f’din l-iskema. Il-mira tagħna hi li nilħqu mitejn benefattur li jgħinuna niġbru €10 fix-xahar biex inkunu nistgħu nkopru l-loan ta’ 2,000 fix-xahar.Min hu interessat li jgħin ikellem lill-Kappillan personalment. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.
  • Infakkrukom li nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Ġunju, lejliet l-Imnarja, ser issir BBQ fuq iz-Zuntier b’risq il-bini tas-sagristija. Jistgħu jinxtraw il-biljetti min ħdejn il-Bieb tal-Knisja jew l-uffiċċju Parrokkjali.

Il-Kummissjoni Familija ser torganizza laqgħa ta’ formazzjoni  b’attività soċjali nhar il-Ħamis 6 ta’ Lulju, fis-7.30pm fl-Oratorju.

Il-Ġabra tal-Ħadd li ġej tmur b’risq il-Karitajiet li jgħin il-Papa Frangisku.