Is-Sibt/ il-Ħadd
Inkomplu niċċelebraw flimkien il-festa ta’ Santa Marija: Għada/Illum Fis-6:00pm Quddiesa bit-Tieni Għasar minn Patri Karm Borg mssp u fis-7:00pm Tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija.  

It-Tnejn 19
l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.  

Il-Ħamis 22
Jaħbat il-50 sena mill-mewt ta’ Mons. Edgar Salomone. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun b’suffraġju għar-Ruħu.  

Il-Ġimgħa 23
Se ssir ikla fis-Santi, fit-8:00pm, organizzata mill-Kummissjoni Spettaklu: Biljetti mis-Sagristija.
 

Is-Sibt 24
Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun b’ringrazzjament tal-Festa li ċċelebrajna, u wara jsir id-dħul ta’ Santa Marija fin-niċċa.  

Avviżi oħra

Grazzi tad-donazzjonijiet li daħlu permezz tal-enelopes li tqassam ma’ Dawl l-Punent: is-somma ta’ €4363.70. Mill-Ikla tal-Festa Inġabret is-somma sabiħa ta’ €3475.10 Grazzi mill-Qalb.  

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq jirringrazzja lil kull min ta sehmu biex is-sessjoni ta’ għoti tad-demm li seħħet nhar il-15 t’Awwissu fl-Imġarr kienet suċċess.   Grazzi speċjali tmur għal dawk is-54 parteċipant li temp ta’ ftit siegħat resqu biex jagħtu d-demm. Grazzi mill-Qalb!  

Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li għenu biex tkun iċċelebrata il-festa ta’ Santa Marija. Nawgrawlkom festa qaddisa fil-Mulej.