Illum/għada qegħdin niċċelebraw Ħadd il-Palm, fl-10.00am ċelebrazzjoni solenni tad- daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej.

Għada/illum ser isir Irtir bil-Mixi, tluq fis 2.30pm min ħdejn il-Knisja ta’ Sant’Anna iż-Żebbiegħ.

It-Tnejn, 3 t’April – It-Tnejn tal-Ġimgħa l-Kbira, filgħodu tqarbin tal-morda l-ewwel grupp. Fis-7.00pm quddiesa u wara riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla.

It-Tlieta, 4 t’ April – It-Tlieta tal-Ġimgħa l-Kbira, fil-5.00pm Quddiesa u wara l-Purċissjoni tal-Via Crucis li tgħaddi mit-toroq Kurat Chetcuti, il-Kbira, San Piju, San Franġisk, San Pawl, Dun Edgar għall-Knisja.

L-Erbgħa, 5 t’April – L-Erbgħa tal-Ġimgħa l-Kbira, fid-9.ooam jiltaqgħu l-abbatini fil-Knisja Parrokkjali. Fis-6.00pm jkollna servizz ta’ qrar u fis-7.00pm issir il- quddiesa. Wara l-quddiesa jsir talb madwar Ġesù msallab u l- Adorazzjoni tas-Salib.

Il-Ħamis, 6 t’April – Ħamis ix-Xirka, Filgħodu ma ssirx il-quddiesa tas-7.30am u l-Knisja tkun magħluqa. Fis-6.30pm tibda l-Quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li għaliha nistiednu b’mod speċjali l-familji li din is-sena se jressqu lil uliedhom għall-Ewwel Tqarbina. Fit-8.00pm issir adorazzjoni u fil-11.00pm velja sa 12.00am animata miż-ŻAK.

IL-Ġimgħa 7 t’ April – Il-Ġimgħa l-Kbira – Jum ta’ Sawn u Astinenza. Filgħodu l-knisja tiftaħ fil-5.00am. Fil-5.30am u fis-7.00am adorazzjoni lil Ġesù Ewkaristija. Fit-8.00am jsir it-talb miIl-Liturġija tas-Sigħat, fid-9.00am Adorazzjoni għat-tfal. Fit-3.00pm l-Azzjoni Liturġika tal-Mewt tal-Mulej

Is-Sibt, 8 t’April – Sibt il-Għid – Jum ta’ ġabra u skiet, Fit-8.00pm tibda l-Liturġija qaddisa tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Għid il-Kbir.

Il-Ħadd, 9 t’April – Ħadd Il-Għid – Jum Kristu Rxoxt – Jum in-Nisrani Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal- Figolli u l-Bajd tal-Għid.

Avviżi Oħra

Min jixtieq jagħti ħaxix u ward frisk jew donazzjoni għall-Artal tar-repożizzjoni jista’ jagħmel dan sa nhar it-Tlieta 4 t’April.

It-Tlieta 11 t’April, wara l-quddiesa ser issir laqgħa għal dawk kollha li ser jgħinu waqt Festa Frawli.

Il-Ħadd 16 t’April ser issir Festa Frawli inħeġukom biex tieħdu sehem. Infakkarkom li din l-attività hi organizzata bejn il-Parroċċa u l-Kunsill lokali u li d-dħul tagħha immur kollhu b’risq il-proġett tas-Sagristija.