Dan l-Ħadd huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant ser issir il-ġabra speċjali.

It-Tnejn, 3 ta’ Lulju – jibda il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.

It-Tlieta, 4 ta’ Lulju – fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 5 ta’ Lulju – jibda il-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, fl-Oratorju fil-5.oopm.
Wara issir il-quddiesa apposta animata għat-tfal. It-tfal tal-Klabb jinġabru mil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, 6 ta’ Lulju – filgħodu wara l-quddies issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fis-7.30pm fl-Oratorju, il-Kummissjoni Familija ser torganizza laqgħa ta’ formazzjoni  bit-tema l-familja: l-qofol tas-soċjetà. Wara issir attività soċjali, ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Se jmexxi l-laqgħa Fr Frank Cini mssp. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju – ser jibda l-kors tal-bini tal-presepju fid-9am fl-Oratorju. Filgħodu ser issir it-Tqarbin tal-morda l-grupp tal-Imġarr.

Avviżi Oħra

Jekk hawn xi tfal li jafu jdoqqu xi strument mużikali, inħeġġukom biex tkellmu l-kappillan.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija Il-mira tagħna hi li nilħqu mitejn benefattur li jgħinuna niġbru €10 fix-xahar biex inkunu nistgħu nkopru l-loanta’ 2,000 fix-xahar. S’Issa inġabru 80 benefattur. Grazzi lil dawk li taw sehemhom. Ukoll lil dawk li għoġobhom jagħmlu donazzjonijiet aparti min din l-iskem. Min hu interessat li jgħin ikellem lill-Kappillan personalment. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Mill-BBQ ta’ nhar l-Erbgħa inġabret is-somma ta’ €1462.45. Nixtieq ngħidu grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom permezz ta’ donazzjonijiet u ħidma għal din l-attività.