It-Tnejn 22
Issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fl-10.00am fl-Uffiċċju Parrokkjali.  

Issir l-Laqgħa tal-Katekisti fl-4.30pm fl-Oratorju.

It-Tlieta 23
Fil-5:30 ssir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  

Fis-7:00pm ssir il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma fl-Oratorju. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.
 

L-Erbgħa 24
Fis-12:45pm ħarġa għall-abbatini, nitilqu mill-Bus Stop ta’ fejn l-Iskola.  

Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ. Janimaw il-Quddiesa l-Kor tat-tfal.

Il-Ħamis 25
Fis-7pm ssir quddiesa għall-għaqdiet bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ.
 

Il-Ġimgħa 26
It-Tqarbin tal-Morda ir-4 grupp minn Saċerdot.  

Fis-7pm ssir quddiesa għall-familji u ż-żgħażagħ bi tħejjija għall-Festa ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ.

Is-Sibt 27
Niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’ Anna fil-Knisja taż-Żebbiegħ b’Quddiesa fis-7.00pm. Wara ssir ikla kbira ħdejn il-Knisja taż-Żebbiegħ.
 

Il-Ħadd 28
Wara il-Quddiesa tal-10:30am, niċċelebraw is-Sagrament tal-Magħmudija.

Avviżi oħra
Fil-Lejla Mġarrija se ssir ikla b’risq il-proġett tas-Sagristija; tistgħu tinkitbu għand xi membru tal-Kummissjoni Lejla Mġarrija.  

Waslet il-Ħarġa Speċjali ta’ Dawl il-Punent tal-Festa ta’ Santa Marija. Nitolbu l-helpers biex jiġbru l-pakkett tagħhom mis-Sagristija. Ma’ Dawl il-Punent se jitqassam envelop b’risq il-Festa ta’ Santa Marija. Nitlobkom tkunu ġenerużi.

Kelma lill-Istreet Helpers: għajnuna fil-ġbir tal-envelopes – naf li ħafna mill-istreet helpers jridu li jkollna festa sabiħa. Imma jekk donazzjonijiet ma jinġabrux festa kif tixtiequ ma tkunx tista ssir. Għaldaqstant, għinnuna fil-ġbir tad-donazzjonijiet. Grazzi mill-Qalb tas-servizz.