It-Tnejn, 22 ta’ Mejju – Mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq Dun Orazju Vella u Triq Kurat Chetchuti.

Fil-quddiesa tas- 7.00pm nagħmlu t-tifkira ta’ Santa Rita mistiedna b’mod speċjali l-membri tal-Azzjoni Kattolika kif ukoll dawk li jisimhom għal Santa Rita.

L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju – ser issir quddies fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, b’attività wara mill-membri tal-Azzjoni Kattolika. Tluq fid-9.00am mil-pjazza tistgħu tinkitbu ma’ Anna Ebejer jew Maria Camilleri sa nhar t-Tnejn 22 ta’Mejju .

Għal informazzjon tal-qraba li għandhom l-fdalijiet tal-għeżież tagħhom fl-oqbra 1, 2, 3, 29 u 30, se jsir ħa jsir it-tindif tal-oqabra nhar l-Erbgħas fis-7.00am.  

Il-Ħamis, 25 ta’Mejju  – Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik  fit-Triq Vital, Majistral, Papa Piju XII u Lazzru Pisani.

Mis-6.30pm ‘il quddiem ikollna Saċerdot għall-Qrar. Inħeġġu lil dawk il-ġenituri li uliedhom ser jersqu għas-sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof u l-parrini biex jersqu jiċċelebraw is-sagrament tal-Qrar.

Il-Ġimgħa, 26 ta’Mejju, Il-Quddiesa ta’ filgħaxija issir fil 6.00pm fejn ser niċċelebraw is-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof (l-ewwel grupp). Il-quddies tas 7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma issirx.

Fil-knisja taż-Żebbiegħ ser issir siegħa ta’ Adorazzjoni u quddiesa.

Il-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Is-Sibt, 27 ta’ Mejju – Fil-5.00pm ser issir quddiesa flok dik tas-7.00pm. Fis-6.00pm issir quddiesa fejn ser niċċelebraw is-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof (it-Tieni grupp). 

Avviżi Oħra

Mill-bejgħ ta’ Pjanti  daħħalna is-somma ta’ €240.

Din il-Ġimgħa spiċċajna s-sena Kateketika. Nixtieq nirringrazzja lill-Katekisti tas-sehem tagħhom u l-impenn matul din is-sena li għaddiet. Aktar ‘il quddiem joħroġ l-programm ta’ attivitajiet għat-tfal fl-Oratorju.  

Avviżi mill-Ħadd, 21 ta’ Mejju sal-Ħadd, 28 ta’ Mejju 2023

It-Tnejn, 22 ta’ Mejju – Mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq Dun Orazju Vella u Triq Kurat Chetchuti.

Fil-quddiesa tas- 7.00pm nagħmlu t-tifkira ta’ Santa Rita mistiedna b’mod speċjali l-membri tal-Azzjoni Kattolika kif ukoll dawk li jisimhom għal Santa Rita.

L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju – ser issir quddies fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, b’attività wara mill-membri tal-Azzjoni Kattolika. Tluq fid-9.00am mil-pjazza tistgħu tinkitbu ma’ Anna Ebejer jew Maria Camilleri sa nhar t-Tnejn 22 ta’Mejju .

Il-Ħamis, 25 ta’Mejju  – Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik  fit-Triq Vital, Majistral, Papa Piju XII u Lazzru Pisani.

Mis-6.30pm ‘il quddiem ikollna Saċerdot għall-Qrar. Inħeġġu lil dawk il-ġenituri li uliedhom ser jersqu għas-sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof u l-parrini biex jersqu jiċċelebraw is-sagrament tal-Qrar.

Il-Ġimgħa, 26 ta’Mejju, Il-Quddiesa ta’ filgħaxija issir fil 6.00pm fejn ser niċċelebraw is-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof (l-ewwel grupp). Il-quddies tas 7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma issirx.

Fil-knisja taż-Żebbiegħ ser issir siegħa ta’ Adorazzjoni u quddiesa.

Il-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Is-Sibt, 27 ta’ Mejju – Fil-5.00pm ser issir quddiesa flok dik tas-7.00pm. Fis-6.00pm issir quddiesa fejn ser niċċelebraw is-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof (it-Tieni grupp). 

Avviżi Oħra

Mill-bejgħ ta’ Pjanti  daħħalna is-somma ta’ €240.

Din il-Ġimgħa spiċċajna s-sena Kateketika. Nixtieq nirringrazzja lill-Katekisti tas-sehem tagħhom u l-impenn matul din is-sena li għaddiet. Aktar ‘il quddiem joħroġ l-programm ta’ attivitajiet għat-tfal fl-Oratorju.