Il-Ġimgħa 27

Jibdew iż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar il-Ġimgħa ssir quddiesa f’Ta’ Mrejnu fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx.


Is-Sibt 28

Filgħodu (9.00am) se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Inħeġġu ħafna biex wieħed jiġi jagħti daqqa t’id. Niġbdu l-attenzzjoni ta’ diversi gruppi li jużaw l-Oratorju biex iżommu nadif.  


Avviżi oħra

Jekk hemm xi ġenituri li ma laħħqux jirreġistraw lit-tfal għall-Katekeżi jistgħu jagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali. Infakkrukom ukoll li l-Katekeżi għat-Tfal se tibda mill-ewwel ġimgħa t’Ottubru.  

Mit-Tnejn 7 t’Ottubru se jibda il-Line Dancing fil-Maħżen tal-Knisja, għal aktar informazzjoni min-notice boards.  

Se ssir attività – Lejla Bnina –  b’risq il-Parroċċa nhar is-Sibt, 12 t’Ottubru. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. Biljetti mingħand il-Kappillan jew il-Helpers.

Fin-Notice boards tal-Knisja tistgħu taraw id-disinn finali tad-drapp minsuġ ta’ ġewwa tal-mant ta’ Santa Marija. Fil-ġimgħa li ġejja se jibda jinħadem.  Kull għajnuna hija apprezzata. Grazzi mill-Qalb.  

Qed jitqassam il-Programm taż-Żjajjar tal-Madonna, jekk jogħġobhomil-helpers jieħdu l-programm mis-Sagristija.