It-Tnejn 17 t’April mill-5.00pm ‘il quddiem ser ikompli t-tberik fi Triq Sir Harry Luke min San Pietru sa San Filippu.

L-Erbgħa, 26 t’April ser issir Laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jersqu għas-Sagrament tal-Ewkaristija fis 7.30pm fil-Knisja parrokkjali. 

Il-Ħamis, 27 t’April – mill-5.00pm ‘il quddiem ser ikompli t-tberik fi Triq Sir Harry Luke mil-Pjazza sa San Filippu

Il-Ġimgħa, 28 t’April – Ser issir Adorazzjoni fiż-Żebbiegħ mill-5.30pm sas 6.30pm.

Is-Sibt, 29 t’April –Fis 6.00pm jkun hemm il-quddiesa tat-tfal.

Avviżi Oħra

L-Erbgħa, 3 ta’Mejju ser issir Laqgħa għall-ġenituri u l-parrini li t-tfal tagħhom ser jersqu għas-Sagrament tal-Ġriżma fis 7.30pm fil-Knisja parrokkjali. 

Nixtieq nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom biex tkun organiżżata Festa Frawli. Aktar ‘il quddiem inħabbru s-somma ta’ kemm inġabru flus.