Il-Ħadd  23
Niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u id-Demm ta’ Ġesù – Corpus – Il-Quddiesa tal-5.00pm tkun kantata u wara toħroġ il-Purċissjoni bis-S. Sagrament bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq S. Marija u Triq Fisher. Tajjeb li nilqgħu fit-Toroq tagħna lil Ġesù Ewkaristija bil-preżenza tagħna.  
Il-Festa ta’ Corpus tiftaħ Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum mit-Tnejn 24 sal-Ħamis 27 ta’ Ġunju issir ħin ta’ Adorazzjoni fis-skiet fil-Knisja wara il-Quddiesa ta’ Filgħaxija.

L-Erbgħa 26
Filgħodu se jsir l-Irtir tal-Azzjoni Kattolika Nisa, għand is-Sorijiet Franġiskani fid-9.00am  
Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fl-4.00pm  
Fil-5.00pm ikompli jiltaqgħu t-tfal tal-Kor fil-Knisja Parrokkjali.  

Se ssir laqgħa għall-Ġenituri  li ma attendewx il-Ġimgħa li għaddiet u li uliedhom jattendu id-Duttrina, fil-Knisja Parrokkjali, fit-8:00pm. Din hija laqgħa importanti għax fiha se nħabbar xi tibdil fis-sistema tad-Duttrina minn Ottubru li ġej.
 
Biex niċċarraw ħaġa: Id-Duttrina mhux se taħbad mal-ħinijiet tal-Iscouts. Il-Parroċċa flimkien mal-grupp tal-Iscouts se joffru ħinijiet fejn wieħed jista’ jattendi fihom mingħajr problemi. Grazzi mill-qalb. .  

Il-Ġimgħa 28
It-Tqarbin tal-Morda t-3 grupp. Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju – Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – Ġunata ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Ħdejn il-Bibien tal-Knisja hemm Roster bil-ħinijiet biex wieħed jikteb ismu u jieħu impenn li jagħmel ftit ħin ta’ Adorazzjoni fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.   Fis-7.00pm Quddiesa u wara Purċissjoni bis-Sagrament li tagħdi minn Triq il-Kurat Chetcuti, Triq Mons. Orazjo Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Dun Edgar, għall-Knisja.  

Is-Sibt, 29 ta’ Ġunju – l-Imnarja –

fil-Quddiesa ta’ filgħaxija niċċelebraw flimkien l-anniversarju saċerdotali ta’ 3 saċerdoti mill-parroċċa tagħna – Dun Noel Vassalla, Mons Alfred Vella u l-Kappillan – okkazzjoni fejn nitolbu għall-vokazzjonijiet.


Se tigi organizzata Ikla b’risq il-Festa ta’ Santa Marija, fejn is-Salib tal-Knisja, wara il-Quddiesa tas-Sibt filgħaxija. Biljetti mingħand il-kappillan jew wieħed jista’ jibbukkja billi jċempel in-numri li hemm fuq il-poster.  

Il-Ħadd 30 ta’ Ġunju
Wara il-Quddiesa tal-10.30pm niċċelebraw is-sagrament tal-Magħmudija