It-Tnejn, 24 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.

It-Tlieta, 25 ta’ Lulju – ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għal dawk ż-żgħażagħ li din is-sena irċivew s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 26 ta’ Lulju –  fid-9.30am qed isir l’attività Aqra Miegħi għat tfal sa 3snin fl-Oratorju.

Fl-10.00am ser isir il-ħasil għal knisja bi preparazzjoni għal Festa ta’ Santa Marija, kull għajnuna apprezata.

Fil-5.00pmjkompli l-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal.
Wara issir il-quddiesa animata għat-tfal fis-7pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ fl’okkazzjoni tal-Festa ta’ Sant’Anna. T-tfal jinġabru mil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Il-Ħamis, 27 ta’ Lulju – Ikompli t-tridu fiż-Żebbiegħ fis-7pm quddies għaż-żgħażagħ, għaqdiet u Emigranti.

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Lulju – jkompli l-kors tal-bini tal-presepju fid-9am fl-Oratorju. L-aħħar jum tat-tridu fiż-Żebbiegħ, fis-7pm quddies li għalijha mistidna l-familji.

Is-Sibt, 29 ta’ Lulju – fis-7pm issir quddies tal-Festa ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ wara issir Ikla,biljetti jinxtraw mingħand il-membri tal-kumitat.

Avviżi Oħra

Nhar il-Ħadd 6 t’Awwissu ser tiġi organiżżata Lejla Mġarijja inħeġġukom biex tieħdu sehem.  

Nhar il-Ħamis 17 t’Awwissu ser tiġi organiżżata l-Ikla tal-Festa b’risq il-Parroċċa.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.