Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel TqarbinaMill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal- 1 t’Ottubru.

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna:

DataPost
It-Tnejn, 25 ta’ SettembruTa’ Mrejnu
It-Tlieta, 26 ta’ SettembruFil-Knisja taż-Żebbiegħ
l-Erbgħa, 27 ta’ SettembruBingemma
Il-Ħamis, 28 ta’ SettembruGround tal-Football
Il-Ġimgħa, 29 ta’ SettembruIs-Santi

Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja Parrokkjali minbarra dik taż-Żebbiegħ.

It-Tnejn, 25 ta’ Settembru –

It-Tlieta, 26 ta’ Settembru – fil 5.30pm ser issir laqgħa mal-Katekisti fl-Oratorju. Fil-5.30pm ser issir laqgħa għal abbatini fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 28 ta’ Settembru – fit- 8.30pm ser issir laqgħa għal-leaders ta’ ŻAK Imġarr fl-Oratorju.

Il-Ħadd, 1 t’Ottubru – niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju Fil-5.00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u Purċissjoni bil-Madonna ta’ Fatima li tgħaddi mit-Toroq Mons Orazzjo Vella, Vitale, San Pawl, Santa Marija, Fisher għall-Knisja.

Avviżi Oħra

Kuljum f’Ottubru jintalab ir-rużarju fis-6.30 ta’ filgħaxija quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Jekk hawn persuni li jintersshom li jgħinu fil-Katekeżi jistgħu jagħmlu kuntatt magħna għal-aktar informazzjoni.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Settembru. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Nixtiequ ninfurmawkom li matul dawn il-ġranet il-Kappillan Dun George Schembri ser jkun qiegħed itemm il-ħidma tiegħu bħala Kappillan fil-Parroċċa tagħna. Nirringrazzjaw lil Alla tal-ġid li wettaq, nirringrazzjawh tal-ħeġġa u l-enerġija li biha anke fiż-żminijiet diffiċli tal-pandemija, wasslilna lil Ġesu u l-Kelma tiegħu.

Mons Arċisqof ħatar li mit-2 t’Ottubru, Dun Noel Vassallo ser ikun l-amministratur tal-Parroċċa tagħna li se jkun megħjun minn Dun Sean Abela.

Nhar is-Sibt 7 t’Ottubru, niltaqgħu flimkien għall-quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla, fit-tmiem tal-ħidma ta’ Dun George Schembri bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Imġarr. Il-quddiesa ta’ ringrazzjament tibda’ fis-7pm, fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd mistieden.