Illum/għada se ssir ġabra speċjali sabiex tgħin lill-Papa Franġisku jkompli jgħin lill-persuni fil-bżonn f’kull rokna tad-dinja.

It-Tnejn, 27 ta’ Ġunju – wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.

L-Erbgħa, 28 ta’ Ġunju – lejliet  l-Imnarja, ser issir BBQ fuq iz-Zuntier b’risq il-bini tas-sagristija. Tistgħu tixtu l-biljetti minn ħdejn il-bieb tal-Knisja jew mingħand il-helpers.

Il-Ħamis,  29 ta’ Ġunju – Niċċelebraw is-solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni tal-Ħamis.

Avviżi Oħra

Nixtiequ nfakkru li Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, se jibda nhar l-Erbgħa 5 ta’ Lulju. Infakkru ukoll fil-Korsijiet tal-bini tal- Presepju u tal-Ħjata. Għal aktar informazzjoni ssibuha dettalji fil-Facebook Page tal-Parroċċa.

Jekk hawn xi tfal li jafu jdoqqu xi strument mużikali, inħeġġukom biex tkellmu l-kappillan.

Il-Kummissjoni Familija ser torganizza laqgħa ta’ formazzjoni  b’attività soċjali nhar il-Ħamis 6 ta’ Lulju, fis-7.30pm fl-Oratorju. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Se jmexxi l-laqgħa Fr Frank Cini mssp. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija Il-mira tagħna hi li nilħqu mitejn benefattur li jgħinuna niġbru €10 fix-xahar biex inkunu nistgħu nkopru l-loanta’ 2,000 fix-xahar.Min hu interessat li jgħin ikellem lill-Kappillan personalment. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Il-Ħadd  li ġej huwa l-ewwwel ħadd tax-xahar għaldaqs tant issir il-speċjali.