It-Tlieta, 29 t’Awwissu – fil-5.30pm jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju.

Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 31 t’Awwissu – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru – filgħodu issir t-Tqarbin tal-morda fiż-Żona ta’ l-Imġarr.

Il-Ħadd, 3 ta’ Settembru – l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom

Avviżi Oħra

Ħarġu online r-registrazzjonijiet għall-Katekezi għal dawk t-tfal li kienu ġa jattendu fl-oratorju. Jekk hemm min jixtieq japlika għal-ewwel darba (year 1 u oħrajn li kienu jattendu parroċċi oħrajn) irreġistrazzjoni ser tkun 11,13,14 u 15 ta’ Settembru fl-uffiċċju parrokkjali mil 4pm sas 6pm.

Ser issir Live-In għal-membri taż-ŻAK li twieldu fis-snin 2008-2009 bejn il-15 u 17 ta’ Settembru. Min jixtieq japlika tistgħu timlew il-formola li tinstab fuq il-facebook page tal-Parroċċa u ŻAK Imġarr.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Awwissu/Settembru. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Settembru il- Grupp AK Nisa u Grupp Anzjani ser ikunu qegħdin jorganizzaw Pellegrinaġġ għal Għawdex, Ser issir Via Sagra fuq l-Għolja tal-Għammar, u wara quddies fis-Santwarju ta’ Pinu. Ser ikun hemm Ħin Liberu ir-Rabat u Marsalforn. Lura niġu mal-Vapur tal 5.30pm. Min jixtieq jinkiteb jista ikellem lil membri tal-gruppi sa nhar l-Erbgħa 13 ta’ Settembru.