Il-Ħadd 27
Se tkun iċċelebrata l-Festa tal-Madonna f’Binġemma: fl-4.30pm se ssir il-purċissjoni u fil-5.30pm Quddiesa. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.


It-Tnejn 28
Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Mqades (minn Sebħ sa S. Anna), Ġulepp u Ħarruba.  

Il-lezzjonijiet tal-Kitarra fil-5.30pm, fl-Oratorju.


L-Erbgħa 30
Se ssir il-laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija fil-Uffiċċju Parrokkjali fit-7:40pm.


Il-Ħamis 31
Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha għat-tfal tal-Years 1 u 2: Minflok fl-4.30pm, niltaqgħu fis-7.00pm għall-Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għall-familja kollha.    

Fis-6.30pm ikun hawn saċerdot barrani għall-qrar.


Il-Ġimgħa 1
Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha għat-tfal li jattendu l-Katekeżi s-Sibt: fis-6.00pm attività għat-tfal fuq iz-zuntier filwaqt li l-ġenituri se jkollhom laqgħa fil-Knisja. Fis-7.00pm  se ssir Quddiesa animata għall-familja kollha. Is-Sibt ma ssirx il-Katekeżi.


Is-Sibt 2
l-Għid tal-Imwiet: il-quddies ikun fis-6.30am, fis-7.00am u fis-7.30am. il-Quddiesa ta’ Filgħaxija tkun b’suffraġju għall-Erwieħ mejtin mill-Parroċċa tagħna. Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ biex nitolbu għall-mejtin kollha.  

Huwa l-ewwel Sibt tax-xahar, isir ir-Rużarju fl-Oratorju


Il-Ħadd 3
Fl-4.00pm, Pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju, fil-5.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u wara t-tberik tal-oqbra.


Avviżi oħra
Mill-Envelopes tal-Missjoni, s’issa daħlet is-somma ta’ €5077.20. Grazzi talli kontu ġenerużi. Grazzi lil Istreet Helpers tal-għajnuna tagħkom.

Il-Ġabra b’risq il-Missjoni mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €1,385.76. Grazzi mill-Qalb.  

Man-notice boards tal-Knisja hemm ir-rapport finanzjarju sħiħ tal-Festa ta’ Santa Marija ta’ din is-sena. Se jkun ippubblikat ukoll fil-ħarġa tal-Flimkien ta’ Novembru.  

Il-Ħinijiet tal-Quddies filgħaxija se jibqgħu kif inhuma bħalissa għas-sena kollha – jiġifieri matul il-Ġimgħa fis-7.00pm u il-Ħadd fil-5.00pm.  

Wasal il-Flimkien ta’ Novembru, jekk jogħġobkom l-istreet helpers jieħdu l-pakkett mis-Sagristija.