It-Tnejn 29
Issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Familja, fis-6.00pm fid-Dar Parrokkjali.
 

It-Tlieta 30
Fis-7:00pm ssir il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma fl-Oratorju. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.
   

L-Erbgħa 31
Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal.  

Fit-7:45pm ħdejn is-Salib tal-Knisja se ssir laqgħa soċjali  għal dawk involuti fil-Festa ta’ Santa Marija – Il-Kunsill Lokali, Il-Kummissjoni Festa Esterna, il-Kummissjoni Spettaklu, dawk li qed jarmaw t-Toroq u sagristan u l-helpers.  
 

Il-Ħamis 1
Il-Mixja tal-Festa b’risq il-Parroċċa mill-Knisja Parrokkjali sas-Santwarju tal-Mellieħa fejn tiġi ċċelebrata quddiesa. Niltaqgħu l-Pjazza fil-5.30pm ippjanati li nasslu l-Mellieħa għall-Quddiesa tat-8:00pm.    

Il-Ġimgħa 2
It-Tqarbin tal-Morda l-1 grupp minn Saċerdot. Dawk li kienu jitqarbnu fit-2 ġimgħa mix-xahar t’Awwissu se jibdew jitqarbnu fl-1 ġimgħa.  

Fis-6.00pm tibda siegħa adorazzjoni fejn nitolbu għall-parroċċa tagħna. Fis-7.00 ssir il-quddiesa. Inħeġġu l-gruppi u l-għaqdiet biex jieħdu sehem. Filgħaxija se ssir ikla organizzata mis-Soċjetà Marija Mtellgħa s-Sema.
 

Is-Sibt 3
Nagħtu bidu għall-Kwindiċina ta’ Santa Marija – ħmistax il-jum ta’ tħejjija spiritwali għall-festa tal-Parroċċa tagħna. Nhar is-Sibt li ġej infakkru l-100 sena meta S.Sagrament ġie transportat mill-Knisja l-Antika għall-Knisja Parrokkjali, propju nhar it-3 t’Awwissu 1919.  

Biex infakkru dan l-jum storiku se ssir Quddiesa Fuq iż-Żuntier u wara l-Quddiesa ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika – Marjana, Barka Sagramentali u Dħul tal-Vara ta’ Santa Marija fil-Knisja għall-ġranet tal-Festa. Inħeġġukom biex tieħdu sehem biex flimkien f’dan il-ġranet ta’ tħejjija għall-Festa.
 

Il-Ħadd 4
Jum is-Soċjetà Ċivili: l-Quddiesa tal-10:30pm tkun bis-sehem tas-soċjetajiet ċiviċi tal-Parroċċa tagħna. Jiċċelebrata l-Quddiesa Dun Noel Vassallo.  
Filgħaxija, wara l-Quddiesa tal-5:00pm tibda l-attività annwali Lejla Mġarrija, b’diversi attivitajiet u wirjiet ta’ prodotti u talenti lokali. Nħeġġukom biex tieħdu sehem u tgħinnu. Min għandu xi xogħol tal-idejn u pitturi għall-esebizzjoni huwa mitlub jehodhom il-Kunsill Lokali fil-ħinijiet tal-uffiċju. Infakkru ukoll fl-ikla b’risq il-proġett tas-Sagristija; tistgħu tinkitbu għand xi membru tal-Kummissjoni Lejla Mġarrija.
 
Avviżi oħra
Il-W’end li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, fil-Knisja nagħmlu l-ġabra speċjali.

Infakkrukom fl-envelopes li tqassam ma’ Dawl l-Punent – inħeġġukom biex tgħinnu bid-donazzjonijiet. Grazzi mill-Qalb.  

Minn issa nfakkrukom fl-Ikla tal-Festa li se ssir fuq iz-Zuntier nhar it-13 t’Awwissu. Zommu dik il-lejla libera biex flimkien ningħadqu ħalli ngħinnu lill-Parroċċa torganizza l-Festa.  

Fejn il-Bibien tal-Knisja Se jkun hemm qfief fejn tistgħu tpoġġu affarijiet tal-Ikel għall-Karità biex ngħinnu lill-Familji fil-Bżonn

Dawk it-Tfal li qiegħdin jieħdu sehem fil-play tal-Lejla Mġarrija u jixtieq jieħdu sehem fi play oħra li se ssir nhar il-Ħadd 11 t’Awwissu biex infakkru l-100 sena li twaqqgħet il-Knisja l-Antika, jistgħu jikellmu lil Ms. Victoria Grech sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 2 t’Awwissu.