Għada/Illum fl-okkazzjoni tal-Pentekoste fit-3.30pm se ssir adorazzjoni u wara jkompli bir-rużarju.  

It-Tnejn, 29 ta’ Mejju – mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq San Franġisk, San Piju u Għellejel.

It-Tlieta, 30 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali għall-klassi ta’ Ms Josepine.  

L-Erbgħa, 31 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali għall-klassi ta’ Ms Elinor.L-Erbgħa , L-Uffiċju Parrokkjali se jiftaħ sal-5.15pm. Fis-7.30pm titlaqa’ l-kummisjoni Festa fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Il-Ħamis, 1 ta’ Ġunju  –  wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Mis-6.30pm ‘il quddiem ikollna Saċerdot għall-Qrar. Inħeġġu lil dawk il-ġenituri li uliedhom ser jersqu għas-sagrament tal-Ewwel Tqarbina biex jersqu jiċċelebraw is-sagrament tal-Qrar.

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju, –  Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fis-6.00pm fejn ser niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin (l-ewwel grupp). Fil-5.30pm it-tfal jiltaqgħu fl-Oratorju fejn minn hemm jiġu proċessjonalment għall-Knisja. Il-quddies tas 7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Il-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Is-Sibt, 3 ta’ Ġunju  – Fil-5.00pm ser issir quddiesa flok dik tas-7.00pm. fis-6.00pm ssir il-Quddiesa fejn ser niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin (it-Tieni grupp). Fil-5.30pm it-tfal jiltaqgħu fl-Oratorju fejn minn hemm jiġu proċessjonalment għall-Knisja.

Avviżi Oħra

Nixtiequ nħabbru li minn Festa Frawli sar qliegħ ta’ € 30,184.05. Grazzi mill-Qalb lil kulħadd. Infakkarkom li dawn il-flus immorru b’risq il-proġett tas-Sagristija. Dawn huma id-dettalji:

Dħul € 113,289.97
Ħrug -€ 68,921.61
VAT Imħalsa -€ 3,424.12
Taxxa Imħalsa -€ 10,760.19
Qliegħ Finali € 30,184.05