It-Tnejn 30
Inkomplu biż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar it-Tnejn ssir quddiesa f’Binġemma, it-Tlieta fil-Knisja taż-Żebbiegħ, il-Ħamis fejn il-Ground tal-Football u nhar il-Ġimgħa, Is-Santi. Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx.

L-Erbgħa 2
Niċċelebraw Il-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Fis-6.30pm issir it-talba tar-Rużarju quddiem l-Ewkaristija. Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun bis-sehem tal-għaqdiet kollha. Inħeġġu biex f’dan il-jum nitolbu għall-Parroċċa tagħna.  

Fit-7:45pm, fl-Oratorju se jibda jiltaqa’ il-Kunsill Pastorali Parrokkjali l-ġdid.

Il-Ħamis 3
Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  

Nibdew il-Katekeżi tat-tfal ta’ Year 1 u ta’ Year 2 (Praċett) fl-Oratorju fl-4:30pm. L-Oratorju se jkun mill-4:00pm.

Il-Ġimgħa 4
Isir it-Tqarbin tal-Morda l-1 grupp.  

Nibdew il-Katekeżi tas-sena tal-Griżma fil-5.00pm fl-Oratorju

Is-Sibt 5
Nibdew il-Katekeżi tat-tfal  mill-Year 3 u sal Year 6 fl-Oratorju fil-5.00pm. L-Oratorju se jkun mill-4:30pm. Wara t-tfal kollha jiġu għall-quddiesa tas-7:00pm.  

Matul il-ġranet tal-Katekeżi l-Quddiesa tas-Sibt filgħaxija se tibda tkun animata għat-tfal.

 
Il-Ħadd 6
Niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm joħroġ pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokkjali sal-Oratorju fejn issir quddiesa.

Avviżi oħra
Infakkru fl-attività – Lejla Bnina –  b’risq il-Parroċċa nhar is-Sibt, 12 t’Ottubru. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.  

Il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika se jerġgħu jibdew nhar l-Erbgħa 9 t’Ottubru b’quddiesa fil-Parroċċa tal-Manikata u wara ftit ħin flimkien. Aktar informazzjoni mingħand Maria Camilleri.  

Mid-9 t’Ottubru (għal darbtejn fix-xahar) se nibdew Kors qasir ta’ Spiritwalità għal kulħadd. B’lingwaġġ sempliċi nistgħu nitkellmu fuq il-ħajja tal-fidi, l-isfidi tagħna u kif nistgħu nkabbru fina valuri nsara. Diversi speakers se janimaw dawn il-laqgħat.  Min hu interesset ikellem lill-Kappillan.  

Nilqgħu fostna lis-Seminarista Karl Andrew Schembri li se jagħmel esperjenza fil-parroċċa tagħna matul l-w’ends ta’ din is-sena. Mill-qalb nagħtuh merħba u ngħinnuh jkompli jikber fil-vokazzjoni li l-Mulej qiegħed jipproponilu. Hija okkazzjoni f’waqta biex nitolbu għall-vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna.  

Qed jitqassam il-Flimkien tax-xahar t’Ottubru, jekk jogħġobhom il-helpers jieħdu l-Flimkien mis-Sagristija