Il-Ħadd 3
Fl-4.00pm, Pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju, fil-5.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u wara t-tberik tal-oqbra.
F’każ ta’ maltemp issir kollox il-Knisja.

 
It-Tnejn 4
Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju  

Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Ganfra  
It-Tlieta 5
Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq l-Istaġuni

 
Is-Sibt 9
Talb għall-Qdusija tal-Kleru;  transport minn quddiem il-Knisja fit-8.00pm

 
Avviżi oħra
Mit-Tlieta 5 sal-15 ta’ Novembru l-Kappillan flimkien ma’ grupp mill-Parroċċa tagħna se jkun qiegħed fuq Pellegrinaġġ l-Art Imqaddsa. Għaldaqstant, Dun Noel Vassallo se jkun qed jieħu ħsieb il-parroċċa. Matul il-ġimgħa li ġejja u ta’ wara l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun miftuħ biss nhar ta’ Erbgħa.  

Nibdew inħeġġu minn issa għal Ġimgħa Familja mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 18 ta’ Novembru. Se tkun ġimgħa ta’ formazzjoni b’diversi kellima u suġġetti varji. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.