It-Tnejn 1
Se mmorru nagħtu daqq t’id fid-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi nhar 1 ta’ Lulju. Min hu interessat jagħti ismu lil Maria Camilleri.  

L-Erbgħa 3
Se jibda Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Dawk kollha li huma involuti fil-Kor tat-Tfal, il-prova tal-Kant se ssir mal-attivitajiet ta’ Klabb Sajf fil-5.00pm fl-Oratorju stess.  

Matul din il-ġimgħa nħeġġu aktar Tfal biex jieħdu sehem fl-attivitajiet tas-Sajf fl-Oratorju b’mod speċjali l-korsijiet li qed jiġu organizzati.  

Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa apposta għat-Tfal fil-Knisja Parrokkjali.    


Se ssir it-2 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali dawk li huma impenjati fil-parroċċa u membri tal-għaqdiet. Din se ssir fis-7.30pm fl-Oratorju u se jmexxi r-riflessjoni Dun Frans Abdila. Nhar l-Erbgħa ma jsiru l-ebda laqgħat ta’ gruppi oħra

Il-Ħamis 4
Ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali fl-10.30am.  
Lejliet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikollna konfessur barrani għall-Qrar

Il-Ġimgħa 5
It-Tqarbin tal-Morda l-1 grupp.
 
Is-Sibt 6
l-Ewwel Sibt tax-Xahar, rużarju meditat fl-Oratorju.