F’dan l-Aħħar Ħadd tax-xahar se ssir il-ġabra b’risq il-festa ta’ Santa Marija.

It-Tnejn, 31 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.  L-Abbatini se jagħmlu ġurnata Għawdex, jitilqu mill-Pjazza tal-Imġarr fis-7am

It-Tlieta, 1 t’Awwissu – Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 2 t’Awwissu   Fil-5.00pmjkompli l-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal. Wara ssir il-quddiesa animata għat-tfal fis-7pm fil-Knisja  Parrokkjali. (It-tfal jinġabru mil-Knisja Parrokkjali).

Il-Ħamis, 3 t’Awwissu – filgħodu, wara l-quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Il-Ġimgħa, 4 t’Awwissu Quddiesa u wara adorazzjoni bi preparazzjoni għall-Festa tal-Assunta. Wara ssir lecture pubblika minn Andrea Depasquale fuq il-Madonna fl-Arti.

Is-Sibt, 5 t’Awwissu – Quddiesa u wara Ħruġ tal-Vara ta’ Santa Marija fil-Knisja għall-ġranet tal-Festa. Nieħdu din il-opportunita’ biex ninġabru l-Knisja fil-jiem tal-Kwindiċina, wkoll nersqu biex niċċelebraw l-qrar.

Il-Ħadd, 6 t’Awwissu – fl-10.30am il-Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Fis-7.30pm tibda l-erbgħin edizzjoni ta’ Lejla Mġarrija. Tajjeb li nieħdu sehem. Il-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett  tas-sagristija.

Avviżi Oħra

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Bħalissa wasalna 104 –il benefattur. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Infakkrukom li l-Ħadd li ġej hu l-Ewwel Ħadd tax-xhar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom.

Min jixtieq jippreżenta lit-tfal lil Santa Marija fil-ġurnata ta’ jum il-familja, jinforma lill-Kappillan.

F’dan iż-żmien tas-Sajf niftakru fil-ħin li tajjeb insibu għal Mulej. Infakkrukom fil-ħin tal-quddies fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt ikunu fis 7.30am u 7pm. Filwaqt li fiż-Żebbiegħ kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa fis-6.30pm.  Nieħdu l-opportunità biex infakru wkoll li kuljum l-kapella tal-Adorazzjoni tkun miftuħa.