Illum/għada niċċelebraw Jum il-Vokazzjonijiet/Jum il-Karità, il-ġbir kollhu tal-quddies immur b’risq l-istituzzjonijiet.


L-Erbgħa, 3 ta’ Mejju –
ser issir Laqgħa għall-ġenituri u l-parrini ta’ dawk t-tfal li din is-sena ser jersqu għas-Sagrament tal- Griżma fis 7.30pm fil-knisja parrokkjali.

Il-Ħamis, 4 ta’Mejju  – Ser issir adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara il-quddiesa ta’ Filgħodu.

Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik Triq ta’ Ħaġrat u Fisher (mill-Pjazza sa Triq San Pietru)

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Mejju filgħodu ssir it-Tqarbin tal-Morda fl-inħawwi ta’ madwar il-Knisja Parrokkjali.

Filgħaxija fil-binja tal-Kunsill Lokali, Il-Kummissjoni Lejla Mġarrija se torganizza mument ta’ ringrazzjament għall-voluntiera ta’ Festa Frawli wara l-quddiesa tas-7pm.

Is-Sibt 6 ta’ Mejju – ser jaħbat l-ewwel Sibt tax-xhar u għal daqstant wara quddiesa jintalab r-rużarju fl-Oratorju.