Il-Ħadd 4

Infakkru Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-Quddiesa tal-10:30pm tkun bis-sehem tas-soċjetajiet ċiviċi tal-Parroċċa tagħna. Jiċċelebrata l-Quddiesa Dun Noel Vassallo.

Filgħaxija: wara l-Quddiesa tal-5:00pm, tibda l-attività annwali Lejla Mġarrija, Nħeġġukom biex tieħdu sehem.

It-Tnejn 5

Naprezzaw il-Knisja Universali l-quddiesa ta’ filgħaxija tkun iċċelebrata mill-Komunità Griega Kattolika-Maltija.

It-Tlieta 6

Għall-Quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu l-Kumitat u r-residenti taż-żona taż-Żebbiegħ. Il-Quddiesa tkun iċċelebrata minn Dun Jimmy Bonniċi . Wara l-Quddiesa ssir l-Antifona u Barka Sagramentali. Min irid transport miż-Żebbiegħ ikellem lil Katty Sant


L-Erbgħa 7

Ll-aħħar jum tal-Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju.

Jum l-Emigranti Imgarrin u Komunitajiet Barranin li jgħixu fil-Parroċċa tagħna. Jekk tafu b’xi barranin li joqgħdu viċin tagħkom u jew ħbieb, nistidnuhom għal quddiesa mmexxija minn Mons. Lino Grech. Wara l-Quddiesa Antifona u Barka sagramentali

Il-Ħamis 8

Jum il-Bdiewa u l-Voluntiera ta’ Festa Frawli u lejla Mġarrija. Quddiesa mmexxija minn Mons Alfred Vella. Wara l-Quddiesa Antifona u Barka sagramentali. Wara il-Quddiesa se jsir Festin għall-Bdiwa u l-Voluntiera kollha fil-Bini tal-Kunsill Lokali.

Il-Ġimgħa 9

Jum It-Tfal: se ssir purċissjoni ċelebrattiva mit-tfal mill-Oratorju fis-6:30pm li tgħaddi minn Triq San Pawl għal Sir Harry Luke għall-Knisja Parrokkjali, fejn se ssir quddiesa animata mill-kor tat-Tfal.

Is-Sibt 10

Quddiesa immexxija bis-sehem tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema. Wara l-Quddiesa Antifona u Barka sagramentali. Fit-8:00am, fil-Knisja se ssir Akkademja Mużiko-Letterarja mill-istess Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema, inħeġġiġkom biex tattendu.

Il-Ħadd 11

Il-Quddiesa tal-Kwindiċina tkun ċċelebrata minn Dun Lawrenz Gauci fl-10.30am,

Filgħaxija: fit-8.00pm Lejla Storika permezz ta’ Teatru Grieg fuq iz-Zuntier li tfakkar parti mill-ġrajja tal-parroċċa tagħna. Inżeġġu ħafna biex niġu u nieħdu sehem f’din il-lejla storika: ġibu magħkom it-tfal biex inrawwmu fihom sens ta’ apprezzament li dak li l-parroċċa tagħna għaddiet minnu.

Avviżi oħra

Grazzi tad-donazzjonijiet li deħlin permezz tal-enelopes li tqassam ma’ Dawl l-Punent – s’issa ġbarna s-somma ta’ €1500. Inħeġġukom biex tkomplu tgħinnu. Grazzi mill-Qalb.

Infakkrukom fl-Ikla tal-Festa li se ssir fuq iz-Zuntier nhar it-13 t’Awwissu. Inkitbu mal-helpers tagħna.

Inħeġġukom biex issa li bdejna nħejju ruħna għall-Festa ta’ Santa Marija, nersqu biex nagħmlu qrara tajba, u nattendu għall-funzjonijiet tal-Knisja. Żgur li festa nisranija ma ssirx mingħajr mumenti ta’ talb flimkien. Ejjew inkunu preżenti fil-Knisja.