Nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta’ 60 tifel u tifla li resqu għall-Ewwel Tqarbina; inħeġġu biex nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom.

It-Tnejn, 5 ta’ Ġunju – fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. Fit-8pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Uffiċju Parrokkjali.

It-Tlieta, 6 ta’ Ġunju – Il-Quddiesa tas-7pm se ssir fil-5.pm hekk kif fis-6pm se tiġi ċċelebrata fil-parrocca tagħna  l-Ewwel Tqarbina tal-Iskola San Andrea

L-Erbgħa, 7 ta’ Ġunju – festa pubblika, l-Uffiċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Il-Ħamis, 8 ta’ Ġunju – fis-7.30pm  jiltaqa’ l- Kunsill Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju.  

Il-Ħadd, 11 ta’ Ġunju – Niċċelebraw is-solennita’ tal-Ġisem u Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi. Fil-5.30pm tiġi ċċelebrata Quddiesa u wara toħroġ l-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija li tgħaddi minn toroq  Kurat Chetchuti, Dun Orazju, Triq Vitale, San Pawl, għall-Knisja. Nistiednu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem fil-Purċissjoni flimkien mal-Ġenituri tagħhom.

Avviżi Oħra

Iz-ZAK ħarġu l-programm tas-Sajf. Inħeġġu liż-żgħażagħ biex jieħdu sehem. Grazzi lill-leaders għad-dedikazzjoni u servizz li qed joffru.

Il-Ħadd li ġej nagħmlu l-ewwel ġabra b’risq il-Festa ta’ Santa Marija. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-quddiesa tas-7pm toħroġ l-Purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Misraħ il-Ġublew, Dun Edgar, San Pawl, Santa Marija, Fisher għall-Knisja. Mill-ġdid nistiednuNistiednu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem fil-Purċissjoni flimkien mal-Ġenituri tagħhom.

It-Tberik tal-Familji ikompli f’Ottubru li Ġej. Min jixtieq jiltaqa’ ma’ saċerdot biex nitolbu u nitkelmu ftit jista’ jagħmel appuntament magħna. Il-Ġabra mit-tberik kienet ta’ €2385. Grazzi mill-Qalb.

Klabb Sajf Flimkien 2023 fl-Oratorju:  inħeġġu lit-tfal jingħaqdu magħna ħalli jieħdu gost jagħmlu bosta affarijiet sbieħ ma’ sħabhom.  Imlew il-formola onlajn. Importanti li l-applikazzjoni tintbagħat sa mhux aktar tard mill-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2023.

Fis-Sajf se jiġi organizzat Kors ta’ kif wieħed jista jibni Presepju u kors ieħor tal-Ħjata. Għal aktar informazzjoni ssibu dettalji fil-Facebook Page tal-Parroċċa.

Issa li beda b’rittmu tajjeb ix-xogħol tas-sagristija, nixtiequ l-għajnuna tagħkom biex noħolqu Skema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Kull xahar il-parroċċa trid tħallas il-loan li jammonta għal €2000. Jekk insibu 200 benefattur li jagħti kontribuzzjoni ta’ €10 fix-xahar tkunu qed tgħinnu b’mod mill-aħjar lill-Parroċċa tagħna biex tikopri l-loan fix-xahar. Min hu interessat li jgħin ikellem lill-Kappillan personalment. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.