Il-Ħadd 6
Niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm joħroġ pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokkjali sal-Oratorju fejn issir quddiesa.
It-Tnejn 7
Se jibdew iż-Żjajjar tal-Familji fi triq iż-Żebbiegħ u Klin .

Fit-7:45pm laqgħa tal-Kummissjoni Festa Esterna, fl-Uffiċċju Parrokkjali.
It-Tlieta 8
Se jkomplu l-lezzjonijiet tal-Kitarra għat-tfal 5.30pm fl-Oratorju.
L-Erbgħa 9
Jibdew il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika Nisa b’quddiesa fil-Parroċċa tal-Manikata. Aktar informazzjoni mingħand Maria Camilleri.  

Jibda il-Kors qasir ta’ Spiritwalità għal kulħadd, fis-7.30pm fl-Oratorju. B’lingwaġġ sempliċi nistgħu nitkellmu fuq il-ħajja tal-fidi, l-isfidi tagħna u kif nistgħu nkabbru fina valuri nsara. Diversi speakers se janimaw dawn il-laqgħat. Min hu interesset ikellem lill-Kappillan.
Il-Ħamis 10
 Jibda mill-ġdid il-grupp li jirrifletti fuq il-Kelma t’Alla fit-8:45pm fl-Oratorju. Inħeġġu biex insibu ħin biex nirriflettu fuq il-Kelma t’Alla.
Is-Sibt 12

Se tiġi organizzata Clean up, fis-1:45pm. Niltaqgħu fuq iz-Zuntier.   Infakkru fl-attività – Lejla Bnina –  b’risq il-Parroċċa nhar is-Sibt, li ġej. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. Biljett mingħand il-Helpers jew mingġand il-kappillan.  

Avviżi oħra

Matul il-ġimgħa li għaddiet, iltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali l-ġdid. Kienet laqgħa sabiħa ħafna li fiha ħsiebna biex nibdew infasslu pjan pastorali għall-dawn it-tlett snin li ġejjin. Inħossu li hija sejħa għall-parroċċa tagħna biex nkunu Komunità inklussiva, relevanti u formattiva.