It-Tlieta 9
Fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, li għaliha hu ddedikat dan iċ-ċimiterju, nhar it-Tlieta 9 ta’ Lulju se ssir quddiesa fis-7pm. Fis-6.45 jingħad ir-Rużarju. Dakinhar mhux se ssir il-quddies tas-7.00pm fil-Knisja.

L-Erbgħa 10
Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal fil-Knisja Parrokkjali.

Għal nhar l-Erbgħa biss, it-tfal tal-Kor ma jiltaqgħux.  
 

Il-Ħamis 11
Wara l-Quddiesa tas-7.00, ssir l-Adorazzjoni tal-Ħamis fil-Knisja Parrokkjali fl-10.30am.
 
Il-Ġimgħa 12
It-Tqarbin tal-Morda it-2 grupp minn Saċerdot.

Jibda il-Kors tal-Ħjata fl-Oratorju. Fit-3.00pm il-Biginners; il-5.00pm l-Advanced. Għal aktar informazzjoni mingħand Victoria Grech.
 
Avviżi Oħra

Matul din il-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali se jiftaħ biss il-Ġimgħa filgħaxija.  

Il-Ġabra b’risq il-Missjoni tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Marija mill-Bibien tal-Knisja kienet ta’ €3248.10.  

Mill-ikla b’risq il-Festa fl-Imnarja daħħlet is-somma ta’ €1730. Grazzi mill-Qalb.  

Min jixtieq jkanta jew jizfen waqt il-Lejla Mġarrija huwa mitlub jimla’ l-formola apposta mill-Kunsill Lokali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Dawk il-bdiewa u dilettanti tal-agrikoltura li jixtiequ jieħdu sehem fil-kompetizzjoni tal-frott u l-ħaxix mitluba li jimlew il-formola u jħalluha l-Kunsill Lokali jew fis-sagristija. Ser isiru wkoll wirja tat-tpinġija u wirja tax-xogħol tal-idejn – min hu interessat li jieħu sehem jista’ jkellem lil xi membru tal-Kummissjoni jew ihalli ismu l-Kunsill Lokali.