Illum/għada l-ewwel Ħadd tax-xahar u għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

It-Tnejn, 8 ta’ Mejju – Niċċelebraw il-festa tal-Madonna ta’ Pompei, mal-quddiesa ta’ Filgħaxija nitolbu is-Supplika lill Madonna. Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik fi triq Fisher minn Triq San Pietru sar-roundabout.

It-Tlieta, 9 ta’ Mejju – Niċċelebraw il-festa ta San Ġorġ Preca. Ser issir l-laqgħa għall-Abbatini fil 5.30pm fl-oratorju.

Il-Ħamis, 11 ta’Mejju  – Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik Triq iż-Żebbiegħ, Klin u Misq.

Filgħaxija ser quddies fis 7pm, fl-Oratorju flok it-tlettax tax-xahar. Dak in-nhar ma jkunx hemm quddies il-Knisja

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Mejju – Ser issir t-tqarbin tal-morda fiż-żona taż-Żebbiegħ.

Il-Ħadd 14 ta’ Mejju – Jum l-Omm, se jsir bejgħ ta’ Pjanti u fjuri min ħdejn il-Knisja b’risq il-Parroċċa.

Avviżi oħra

Jekk Alla jrid matul s-sajf li ġej fl-Oratorju ser isir diversi korsijijet u attivitajiet tas-sajf għat-tfal u adulti, fosthom Klabb Sajf nhar ta’ erbgħa, kors tal-bini tal-presepju, ħjata, aqra miegħi u oħrajn. Dettalji ser joħorġu aktar ‘il quddiem.