Il-Ħamis 12
Se ssir il-laqgħa Ewkaristika Marjana fis-7.00pm fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja ma ssirx.


Il-Ġimgħa 13
Grupp tal-Anzjani u tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika.


Is-Sibt 14
L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Tibda fid-9.00pm

 


Avviżi oħra
Matul din il-Ġimgħa, l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun miftuħ biss nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru  

Għal dawk li ma laħħqux ġew jirreġistraw lit-Tfal għall-Katekeżi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan nhar il-Ħamis 19 ta’ Settembru, fl-Oratorju mill-4.30pm sas 7.00pm. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti it-Tnejn li huma.