Illum/għada qegħdin niċċelebraw l-Għid il-Kbir Jum Kristu Rxoxt – Jum in-Nisrani Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal- Figolli u l-Bajd tal-Għid.

It-Tlieta 11 t’April, wara l-quddiesa ser issir laqgħa għal dawk kollha li ser jgħinu waqt Festa Frawli.

L-Erbgħa, 12 t’April ser norganizzaw Hike għall-Abbatini. Nitilqu fid-9am minn ħdejn il-Knisja. 

Il-Ħamis, 13 t’April – Il-Quddies ta’ filgħaxija issir fl-oratorju flok fil-knisja.

IL-Ġimgħa 14 t’ April –Ser issir it-Tqarbin tal-Morda ż-żona taż-Żebbiegħ. Filgħaxija jkomplu l-laqgħat taż-ŻAK fl-oratorju.

Il-Ħadd 16 t’April ser issir Festa Frawli inħeġukom biex tieħdu sehem. Infakkarkom li din l-attività hi organizzata bejn il-Parroċċa u l-Kunsill lokali u li d-dħul tagħha immur kollhu b’risq il-proġett tas-Sagristija.

Avviżi Oħra

Nixtiequ nawguraw l-Għid t-tajjeb lil kulħadd u waslu l-awguri tagħna speċjalment lil morda tagħna.